Bądź z nami podczas 5. edycji American Day i dowiedz się, jak działać na rynku amerykańskim w tych nietypowych czasach! SAVE THE DATE – 14 września 2022.

 

W I kwartale 2022 PKB Stanów Zjednoczonych zanotowało spadek o 1,5%, co zaskoczyło i zaniepokoiło ekonomistów. Nie można jednak powiedzieć, że rozpoczęła się recesja. Badania i prognozy pokazują, że wbrew pozorom popyt na usługi i produkty przemysłowe w USA rośnie, a branża gamingowa, informatyczna i technologiczna, o polskim rodowodzie, ma szanse na powodzenie. Co prawda, koszt wejścia na rynek USA jest znaczny, ale już swoboda robienia biznesu, jaką zapewnia specyfika niniejszego rynku, skusi niejednego europejskiego przedsiębiorcę. To najbardziej rozwinięty rynek start-upowy na świecie, rynek innowacyjnych pomysłów biznesowych i metod ich prowadzenia. USA staje się, z roku na rok, coraz ważniejszym partnerem handlowym Polski – obecnie eksport polskich towarów i usług do USA rośnie w tempie dwucyfrowym i jego wartość przekracza 12 mld dolarów rocznie.

 

Jak rzeczywistość pandemiczna COVID-19, później Omikron, wpłynęła na spowolnienie gospodarki w USA? Czy i jak rosyjska inwazja na Ukrainę odbije się na międzynarodowych relacjach gospodarczych Stanów Zjednoczonych? Czy inwestorzy powinni obawiać się rosnącej inflacji, czy mimo obecnego spadku ilości inwestycji w środki trwałe, wydatków na obronę oraz rosnącego deficytu handlowego, USA jest nadal destynacją ekspansji inwestycyjnej, godnej uwagi przez m.in. polskiego przedsiębiorcę?

 

Rzetelna i praktyczna wiedza, polsko-amerykański networking, gorące dyskusje o zmianach gospodarczych USA oraz możliwość spotkania z przedstawicielami Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce – to wszystko czeka na uczestników American Day 2022, które odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach już 14 września!

 

 

Misją wydarzenia organizowanego przez RIG w Katowicach jest promowanie partnerskich relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, wzajemne poznanie możliwości inwestycyjnych, podjęcie dialogu i otwarcie na współdziałanie przedstawicieli sektora MŚP w obu krajach.

 

To już piąta edycja American Day, jednak po raz pierwszy z udziałem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia poza spotkaniem z Darlą Brown, która jest Dyrektorem Handlowym ds. Usług Zagranicznych Ambasady USA w Warszawie, wezmą udział w dyskusji dotyczącej szans i zagrożeń wynikających z sytuacji geopolitycznej i roli gospodarczej kraju. Eksperci wspólnie z uczestnikami zastanawiać się będą nad wpływem tych zmian na MŚP w Polsce, a szczególnie na działające na Śląsku przedsiębiorstwa sektora nowych technologii, spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy Stany Zjednoczone są odpowiednią destynacją dla polskiego inwestora, czym jest SelectUSA?

 

 

American Day to możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na Śląsku i w USA oraz okazja do zdobywania wiedzy potrzebnej w skutecznym prowadzeniu biznesu. Uczestnicy otrzymają m.in. pakiet praktycznych informacji dotyczących polskich i europejskich możliwości instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorców w ekspansji na rynek amerykański oraz poznają dobre praktyki działalności biznesu po obu stronach oceanu.

 

Spodziewamy się także udziału reprezentantów sektora biznesu, którzy jako praktycy, doskonale poznali rynek amerykański. Do uczestnictwa zapraszamy także ekspertów polsko-amerykańskich relacji gospodarczych, samorządowych i tych, którzy o nowych technologiach, podbijających USA i Europę, wiedzą wszystko.

 

Katarzyna Piosek

 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w American Day 2022, chcesz zabrać głos w polsko-amerykańskim dialogu o biznesie i zaprezentować ekspercko swoją firmę – zapraszamy do kontaktu:

kpiosek@rig.katowice.pl

 

 

„Zróżnicowana, otwarta gospodarka Stanów Zjednoczonych z zadowoleniem przyjmuje inwestycje we wszystkich sektorach. Przemysłowe jasne punkty wzrostu to między innymi: zaawansowana produkcja, przemysł lotniczy i obronny, motoryzacja, chemikalia, dobra konsumpcyjne, usługi projektowe i budowlane, energia, żywność i napoje oraz opieka zdrowotna. SelectUSA to amerykański program federalny, którego celem jest ułatwianie i promowanie inwestycji biznesowych o dużym wpływie w Stanach Zjednoczonych. Sieć specjalistów ds. inwestycji programu zapewnia międzynarodowym firmom przydatne informacje i spersonalizowane raporty danych, dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych z biznesem, w tym klastrów branżowych, dostępności siły roboczej, kosztów operacyjnych, infrastruktury i logistyki, przepisów oraz federalnych i stanowych zasobów dla firm”.

 

 “The United States’ diverse, open economy welcomes investment into all sectors. Industrial bright spots of growth include, but not limited to: advanced manufacturing, aerospace and defense, automotive, chemicals, consumer goods, design and construction services, energy, food and beverage, and healthcare. SelectUSA is the U.S. federal-level program dedicated to facilitating and promoting high impact businessinvestment into the United States. SelectUSA’s network of investment specialists provides international companies with actionable information and customized data reports addressing a wide range of business-related topics including industry clusters, workforce availability, operating costs, infrastructure and logistics, regulations, and federal and state resources for businesses”.

 

Darla Brown

Ambasada USA w Warszawie / U.S. Embassy Warsaw

 

 

Pracowała w Administracji Handlu Międzynarodowego (ITA) Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych przez ponad 22 lata. Przed dołączeniem do Foreign Commercial Service pełniła funkcję starszego analityka ds. przestrzegania prawa handlu międzynarodowego w zakresie egzekwowania i zgodności (E&C), prowadząc dochodzenia antydumpingowe i wyrównawcze oraz przeglądy administracyjne. Pełniła również funkcję urzędnika ds. Japonii i Tajwanu oraz koordynatora APEC w Biurze Rynków Globalnych Azji Wschodniej i APEC. Posiada tytuł magistra spraw międzynarodowych George Washington University Elliott School of InternationalAffairs oraz tytuł licencjata nauk politycznych na University of Missouri-St. Louis Pierre Laclede z wyróżnieniem College. Darla Brown is a Foreign Service Commercial Officer serving in Warsaw, Poland, overseeing the SelectUSA, franchising, and travel and tourism portfolios. She has worked at the U.S. Department of Commerce’s International Trade Administration (ITA) for over 22 years. Prior to joining the Foreign Commercial Service, she served as a Senior International Trade Compliance Analyst in Enforcement and Compliance (E&C), conducting antidumping and countervailing duty investigations and administrative reviews. Darla Brown has also served as a Japan and Taiwan desk officer and APEC Coordinator in Global Markets’ Office of East Asia and APEC. She holds an MA in International Affairs from the George Washington University Elliott School of International Affairs and a BA in Political Science from the University of Missouri-St. Louis Pierre Laclede Honors College.

 

 

 

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze