Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została partnerem projektu skierowanego do przedsiębiorców. Głównym celem jest rozwinięcie potencjału kadr kierowniczych MMŚP z trzech województw dzięki podniesieniu, (przez min. 90% z 750 objętych wsparciem uczestników), kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem do czerwca 2022 roku. Projekt obejmuje refundację usług rozwojowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi.

 

 

Wsparciem w ramach projektu objęte będzie 750 pracowników 375 MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

 

  • z terenu woj. łódzkiego (300 os.)
  • śląskiego (300 os.)
  •  opolskiego (150 os.)

 

Grupę docelową stanowią właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

 

Spośród osób objętych wsparciem min. 35% stanowić będzie kadra małych przedsiębiorstw, zaś max 25% kadra mikroprzedsiębiorstw, w tym max 10% jednoosobowe działalności gospodarcze.

 

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

 

Wsparcie w ramach projektu może obejmować refundację kosztów:

  • opracowania analizy potrzeb rozwojowych,
  • usług rozwojowych: usług szkoleniowych, doradczych i innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.

 

Operator projektu:

 

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi.

 

Partnerzy projektu:

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Opolska Izba Gospodarcza

HRP Group sp. z o.o.

 

Czas trwania projektu: 

 

1.07.2020 do 30.06.2022.

 

Obszar realizacji:

 

Makroregion 4: łódzkie, śląskie, opolskie.

 

 

Kontakt w sprawie projektu z ramienia RIG w Katowicach:

Aleksandra Wanat

Tel.: 32 351 11 98

e-mail: awanat@rig.katowice.pl

 

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym regulamin rekrutacji, umowa wsparcia już wkrótce.

Infolinia: 42 208 06 06

e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

 

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

 

 

Całkowita wartość projektu to  10 499 527,50 zł.

Dofinansowanie:  8 718 277,50  zł.

Najnowsze