Uroczysta inauguracja nowej delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, która odbyła się 24 lutego br. w Rudzie Śląskiej, to ważne wydarzenie potwierdzające, że Izba aktywnie współpracuje z samorządem terytorialnym i przedstawicielami lokalnego biznesu.

 

Co godne podkreślenia, to już ósma delegatura RIG w województwie śląskim.

 

–  Dziękujemy za zaufanie. Jako Izba chcemy przekazywać przedsiębiorcom wiedzę, otwierać dla nich światowe rynki i skutecznie przekazywać ich uwagi oraz sugestie rządzącym, pomagając władzom w podejmowaniu decyzji kluczowych dla działalności firm. Widzimy w Was ogromny potencjał. Cieszymy się, że wpływamy na rozwój rudzkiej przedsiębiorczości. Chcemy stworzyć w Rudzie Śląskiej czołową delegaturę w naszym regionie – podkreślał Tomasz Zjawiony, Prezes RIG.

 

 

Na inauguracji delegatury w restauracji „Stara Drukarnia” nie zabrakło osobistości ze strony rządowej i samorządowej, a także licznego grona lokalnych przedsiębiorców.

 

To ważne wydarzenie w życiu Rudy Śląskiej. Cieszę się, że aż tylu przedstawicieli firm odpowiedziało na wyzwanie i jest tutaj z nami. Silna przedsiębiorczość to silne miasto – podkreślał Marek Wesoły, Poseł na Sejm RP.

 

 

–  Jestem dumny, że nasi przedsiębiorcy potrafią się tak organizować. Cieszę się, że doświadczenie, praktyka i relacje zbudowane przez RIG w Katowicach będzie można wykorzystać w naszym mieście. Ruda Śląska jest otwarta na przedsiębiorców i inwestorów – dodawał Michał Pierończyk, Prezydent Rudy Śląskiej.

 

 

Gość Specjalny wydarzenia: Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w swoim wystąpieniu przybliżył problematykę funduszy europejskich dla przedsiębiorców. Szczególną uwagę zwrócił na rekordowy budżet unijny dla województwa śląskiego w 2023 roku, wynoszący 5,1 mld euro.

 

 

To wielki sukces naszych negocjacji, samorządu regionalnego i środowiska biznesu. Stawiamy na innowacyjność jako ważny aspekt rozwoju firm, dzięki środkom unijnym. A także na komercjalizację nowych pomysłów i projektów, tzw. projekty miękkie, budownictwo i transport. Chcemy ułatwić możliwość pozyskiwania na ten cel środków. Izby gospodarcze i przedstawiciele firm mają tutaj ważną rolę do odegrania, by odpowiednio wykorzystać te dotacje europejskie – wymieniał minister Grzegorz Puda.

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przekonywał, że 76 mld euro z Polityki Spójności nie jest zagrożone. Zostały przyjęte wszystkie projekty regionalne i krajowe, w sprawie których negocjacje zostały zakończone w ubiegłym roku. Z kolei, 7 lutego uruchomiono nabór dla firm w Ścieżce Smart, programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG. To pierwszy konkurs dla przedsiębiorców z funduszy unijnych dla Polski na lata 2021-2027.

 

 

W trakcie spotkania powołano Prezesa Delegatury Izby w Rudzie Śląskiej. Rudzki przedsiębiorca Arkadiusz Grzywaczewski będzie pełnił tę funkcję przez sześć miesięcy.

 

Dziękuję za zaufanie, będę się kontaktował ze wszystkimi rudzkimi firmami członkowskimi w Izbie. Chcę, by delegatura się rozwijała, w planach jest także organizacja eventów dla przedsiębiorców w Rudzie Śląskiej – mówił Arkadiusz Grzywaczewski.

 

W ramach inauguracji została także podpisana także Umowa o współpracy pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i Fundacją Wspierania Transformacji Regionu „Silesia Future”, która ma wspierać i budować struktury rudzkiej delegatury.

 

 

W programie wydarzenia nie zabrakło oczywiście powitania nowych Firm Członkowskich RIG, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rudy Śląskiej. Przedsiębiorcy odebrali certyfikaty potwierdzające członkostwo w społeczności Izby z rąk Ministra Grzegorza Pudy, Posła na Sejm RP Marka Wesoły i Prezesa Izby Tomasza Zjawionego.

 

 

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

 

  • Huta Pokój S.A.
  • Huta Pokój Konstrukcje Sp. z o.o.
  • Huta Pokój Profile Sp. z o.o.
  • Andrzej Szybka P.P.U.H.T. STALBET-2
  • Madej Wróbel Sp. z o.o.
  • Gagmedia Arkadiusz Grzywaczewski
  • Barbara Sp. o.o.
  • Conrad Sp. z o.o.
Najnowsze