Dominującą cechą współczesnej gospodarki światowej są postępujące procesy internacjonalizacji i globalizacji. Możliwości współczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych powodują, że nawet najmniejsze firmy mogą stać się międzynarodowe i działać w przestrzeni globalnej. Umiędzynarodowienie nie jest zatem już tylko domeną wielkich korporacji. Jak rozpocząć ekspansję? Jakie instytucje wspierają rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych? Jakie programy dofinansowują udział przedsiębiorców w zagranicznych targach i misjach gospodarczych? Na te oraz szereg pokrewnych pytań odpowiedzą eksperci podczas konferencji “Internacjonalizacja MŚP – źródła finansowania i inne formy wsparcia”, która odbędzie się 16 kwietnia w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

Podczas konferencji omówione zostaną m.in. zagadnienia takie jak: pierwsze kroki na rynkach eksportowych, praktyczne aspekty prowadzenia działalności eksportowej, wpływ różnic kulturowych na biznes międzynarodowy, perspektywiczne i nietradycyjne kierunki eksportu, prezentacja platformy Access2Markets, wsparcie instytucjonalne i finansowe dla eksporterów.

 

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do firm zainteresowanych ekspansją oraz tych aktywnie działających już na rynkach zagranicznych. Konferencja jest doskonałą okazją do spotkania ekspertów z Ministerstwa Rozwoju i Technologii i wielu innych instytucji wspierających przedsiębiorców, źródłem cennej wiedzy i nowych kompetencji. To także możliwość nawiązania przyszłościowych relacji i partnerstw.

 

Ramowy program wydarzenia:

8:30-9:00 Rejestracja uczestników

9:00-9:10 Otwarcie konferencji

 

CZĘŚĆ PIERWSZA KONFERENCJI ¡ WYSTĄPIENIA/PREZENTACJE (9:15-11:30)

9:15-9:45 Dariusz Latoszek, MRiT: Kierunki polskiego eksportu – rynki perspektywiczne i nietradycyjne

9:50-10:20 Katarzyna Jasińska, Argo Navi Dotacje i Eksport Koćwin S.C., Rozwój eksportu z wykorzystaniem dotacji unijnych

10:25-10:55 Karol Jakubaszek, Departament Ekspansji Zagranicznej BGK, Finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych

11:00-11:30 Tomasz Baron, Kancelaria TIGGES Rechtsanwälte, Ekspansja zagraniczna – aspekty prawne i najlepsze praktyki na przykładzie ekspansji na rynek niemiecki

11:30-11:45 Przerwa kawowa

CZĘŚĆ DRUGA KONFERENCJI ¡ WYSTĄPIENIA/PREZENTACJE (11:50-14:30)

11:50-12:20 Grzegorz Sinacki, MRiT: Działania MRiT na poziomie UE i WTO w zakresie eliminacji barier w handlu i inwestycjach na rynkach zagranicznych

12:25-13:05 Michał Jóźwiak, Ebury Partners: Co może stanowić o zmienności na rynku walutowym w 2024? oraz Tomasz Tomborowski: Wsparcie MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne

13:10-13:40 Zoriana Czajkowska, Fundusz Górnośląski: Rozwój międzynarodowego biznesu – inicjatywy wspierające ekspansję zagraniczną śląskich MŚP

13:45-14:15 Paweł Koćwin, Argo Navi Dotacje i Eksport Koćwin S.C., Dotacje na Śląsku dla firm na inwestycje, OZE oraz B+R

14:15-14:25 Sesja Q&A

14:30-15:30 Lunch połączony z networkingiem

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja: tutaj.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dagmara Szastak; dszastak@rig.katowice.pl

 

Najnowsze