Obowiązujące przepisy dopuszczają różne ścieżki rozstania z pracownikiem, a ich dobór może być kluczowy z punktu widzenia potencjalnych skutków dla pracodawcy.

 

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić m.in. na mocy porozumienia stron lub oświadczenia złożonego przez jedną ze stron stosunku pracy. Te ostatnie w niektórych przypadkach mogą prowadzić do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy (tzw. wypowiedzenie dyscyplinarne).

 

O ile samo przygotowanie odpowiedniej dokumentacji nie rodzi w praktyce większych problemów, to interpretacja okoliczności wręczania wypowiedzenia czy treści zawartego porozumienia potrafi okazać się problematyczna.

 

Jedne z najczęstszych pytań, które pojawiają się w związku z wypowiedzeniem umów o pracę, to te o okoliczności, w których pracownik odmawia przyjęcia czy potwierdzenia odbioru wypowiedzenia. Interpretacja tych sytuacji nie jest łatwa, natomiast co do zasady odmowa przyjęcia wypowiedzenia nie wpływa na jego skuteczne wręczenie pracownikowi. Tym samym termin wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg.

 

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy stanowi jedną z przesłanek ochrony przed wypowiedzeniem. W praktyce wypowiedzenie umowy o pracę w tym czasie narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę i rodzi po stronie pracodawcy ryzyko przegrania ewentualnego procesu sądowego na tym tle. Natomiast odmiennie należy ocenić sytuację, w której pracownik stawia się do pracy, podejmuje swoje obowiązki i otrzymuje wypowiedzenie umowy o pracę, a dopiero następnego dnia doręcza L4 wystawione z datą wsteczną. W takiej sytuacji wypowiedzenie umowy o pracę będzie skuteczne.

 

Powyższe przykłady stanowią tylko niektóre zagadnień poruszanych w czasie szkolenia z zakresu rozwiązywania umowy o pracę w ramach cyklu “O prawie przy kawie”, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach razem z Kancelarią Radców Prawnych JGA.

 

Więcej przykładów wraz z rozwiązaniami znajduje się w załączonej prezentacji.

 

Prezentacja do pobrania – TUTAJ.

 

Autor: Kancelaria Radców Prawnych JGA, Firma Członkowska RIG w Katowicach.

 

Najnowsze