Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego mówi o dziesięciu programach pomocowych, z których mogą skorzystać firmy każdej wielkości i branży.

 

 

Jak Bank Gospodarstwa Krajowego zareagował na potrzeby przedsiębiorców w trudnym okresie pandemii?

Naszą rolą jest pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu tego trudnego okresu. BGK już na początku pandemii podjął aktywne działania, aby pomóc przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas. Przygotowaliśmy ponad 10 programów pomocowych, z których mogą skorzystać firmy każdej wielkości, bez względu na branżę. To część Tarczy Antykryzysowej opracowanej pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego.

 

A z którego rozwiązania firmy korzystają najczęściej?

Dane, którymi dysponujemy pokazują, że do połowy lipca z tarczy pomocowej BGK skorzystało już prawie 22 tysiące firm, a wartość finansowania wynosi ponad 16 mld zł. W Śląskim to odpowiednio – 2 tysiące przedsiębiorców i 2 mld zabezpieczonych kredytów. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się gwarancje de minimis udzielane na nowych warunkach. Gwarancja de minimis to zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie. Dzięki niej bank udzielający kredytu ma pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez BGK, zostanie spłacone. Zmiany, które wprowadziliśmy to zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80 proc. kwoty kredytu oraz wydłużenie okresu kredytu obrotowego, który może być objęty gwarancją z 27 na 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy również z prowizji za udzielenie zabezpieczenia za pierwszy rok gwarancji. Z gwarancji de minimis w nowej formule skorzystało już 19 tysięcy przedsiębiorców. Wartość zabezpieczonych w ten sposób kredytów to ponad 10 mld zł.

 

Z jakich rozwiązań mogą skorzystać duże firmy?

Dla dużych i średnich firm mamy Fundusz Gwarancji Płynnościowych. Z FGP udzielamy gwarancji spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. To zabezpieczenie obejmuje do 80 proc. kwoty kredytu. Udzielane maksymalnie na 27 miesięcy i może objąć kredyt w wysokości nawet 250 mln zł. Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych wsparliśmy już ponad 300 dużych i średnich firm gwarancjami umożliwiającymi pozyskanie kredytów o wartości 5 mld zł. To olbrzymi zastrzyk dla gospodarki w trudnym okresie. Duże firmy będą także mogły skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

 

Dopłaty do oprocentowania to rozwiązanie bardzo wyczekiwane przez przedsiębiorców?

Tak. Prezydent podpisał już tzw. tarczę 4.0. Ustawa powołuje przy BGK Fundusz Dopłat do Oprocentowania. BGK będzie wypłacać dopłatę, która pokryje część odsetek należnych bankowi kredytującemu.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie z FDO?

O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości firmy. Sektor MŚP może liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota odpowiadająca 1 punktowi procentowemu

 

Czy BGK oferuje w pakiecie pomocowym inne narzędzia finansowe?

Oferujemy wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich i środków krajowych. Wśród rozwiązań dla mikro- i małych firm znalazły się też zmiany w programie Pierwszy biznes – wsparcie w starcie. W tym programie wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają nisko oprocentowanych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej czy utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Wprowadzone zmiany w programie obejmują m.in. zawieszenie spłaty kapitału do 6 miesięcy, wydłużenie karencji o maksymalnie pół roku oraz obniżenie oprocentowania pożyczki do 0 proc. w skali roku na okres do 12 miesięcy. Wśród przygotowanych przez nas rozwiązań jest także wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Nasz pakiet pomocy jest naprawdę szeroki, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej banku.

 

Wspieracie Państwo innowacyjne firmy. Na początku czerwca ruszył nowy nabór wniosków o premię technologiczną. Czy obecny nabór różni się od poprzednich?

Premia technologiczna to dotacja dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacja spłaca część kredytu technologicznego zaciągniętego przez firmę w banku komercyjnym, nawet do 70 proc. kosztów kwalifikowalnych (czyli możliwych do sfinansowania przez premię) inwestycji. Najważniejsza z wprowadzonych zmian to możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa, a nie – jak dotąd – na skalę krajową. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą wprowadzić nowe, lub znacząco ulepszone produkty, procesy lub usługi, których dotąd nie oferowali. Na stronie www.bgk.pl/innowacje-technologiczne przedsiębiorca może sprawdzić czy jego bank współpracuje z BGK. Tam też może pobrać dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dotację.

 

Czy te rozwiązania są dostępne bezpośrednio w BGK?

Rozwiązania dostępne są we współpracujących z BGK bankach komercyjnych i spółdzielczych. Aby skorzystać z programów pomocowych, przedsiębiorcy powinni udać się zatem do swojego banku, w którym mają konto i który ich dobrze zna. Aktualne informacje, kiedy, gdzie i o jakie wsparcie przygotowane przez BGK mogą wnioskować firmy, zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie internetowej www.bgk.pl/pakietpomocy.

 

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Śląski, Wrocławska 54, 40-217 Katowice

e-mail: katowice@bgk.pl

 

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych.

 

Rozmawiała Jaga Kolawa

 

Wywiad ukazał się w lipcowym wydaniu magazynu “Wolny Rynek”.

Najnowsze