Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy trzecią turę naboru w projekcie Akademia Menedżera Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2 – Makroregion 4 tj. dla województw śląskiego, łódzkiego i opolskiego. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest Partnerem projektu.

 

Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania na stworzenie analizy potrzeb rozwojowych oraz realizację usług szkoleniowych i doradczych właścicieli, kadry kierowniczej i kadry MMŚP, co do której planowany jest awans na stanowisko kierownicze. Wsparcie będzie realizowane poprzez refundację do 80% kosztów usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych.

 

Nabory nr 23 i 24 przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa śląskiego rozpoczną się w dniu 6 maja 2021 roku o godzinie 8.00.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji do projektu?

  1. Zapoznać się z informacjami o projekcie oraz regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie – tutaj
  2. Zgłosić chęć udziału w projekcie na formularzu PARP (można to zrobić już teraz) dostępnym w tym miejscu.
  3. Posiadać konto w Bazie Usług Rozwojowych (przed terminem uruchomienia naboru, można je założyć już teraz): w tym miejscu.
  4. Zalogować się w Systemie Operatora: tutaj. 
  5. Złożyć wniosek o umowę w Systemie Operatora w terminie uruchomienia naboru (tj. dla województwa śląskiego od dnia 06.05.2021 od godz. 8.00). Wniosek musi być złożony w naborze dla danego województwa i dla przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

 

Kontakt w sprawie projektu:

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

Doradca lokalny:
tel.: (32) 781-48-66, (32) 351-11-86
e-mail:
doradztwo@rig.katowice.pl 

 

Szczegółowe informacje na temat naborów:

 

Nabór 23 – województwo śląskie

Nabór dedykowany dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających pracowników.

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 10 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: czwartek, 6 maj 2021r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa śląskiego (alokacja): 106 656,72 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Nabór 24 – województwo śląskie

Nabór dedykowany dla małych przedsiębiorstw.

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: czwartek, 6 maj 2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa śląskiego (alokacja): 578 489,04 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Informacje o pozostałych naborach dla przedsiębiorstw z województw opolskiego i łódzkiego

 

Nabór 25 – województwo opolskie

Nabór dedykowany dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających pracowników.

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 10 os., z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: piątek, 7 maj 2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa opolskiego (alokacja): 53 328,36 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Nabór 26 – województwo opolskie

Nabór dedykowany dla małych przedsiębiorstw.

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 50 os., z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: piątek, 7 maj 2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa opolskiego (alokacja): 289 244,52 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Nabór 21 – województwo łódzkie

Nabór dedykowany dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających pracowników.

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 10 os., z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: środa, 5 maj 2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa łódzkiego (alokacja): 106 656,72 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Nabór 22 – województwo łódzkie

Nabór dedykowany dla małych przedsiębiorstw.

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 50 os., z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: środa, 5 maj 2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa łódzkiego (alokacja): 747 215,01 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

Najnowsze