O obecnej sytuacji oraz perspektywach dla polskich przedsiębiorców w kontekście współpracy polsko-serbskiej rozmawialiśmy 30 stycznia br. w siedzibie RIG z Aleksandarem Milićevićem – dyrektorem Regionalnej Izby Gospodarczej w Niszu, Oliverą Sindjelić – Konsul Honorową RP w Niszu oraz Ranko Tomovićem – Konsulem Honorowym Republiki Serbii w Katowicach.

 

W ramach podpisanego tego dnia bilateralnego porozumienia o współpracy, strony zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz wzmacniania współpracy gospodarczej poprzez aktywne pośredniczenie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy Serbią a Polską oraz realizację wspólnych projektów, takich jak wizyty studyjne i networking.

Celem działań jest wzrost obustronnej wymiany handlowej oraz zacieśnianie wzajemnych więzi gospodarczych poprzez intensyfikację współpracy regionalnej.

 

 

Tego dnia delegacja spotkała się także z przedstawicielami Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum: Romanem Trzaskalikiem – Prezesem Zarządu, Beatą Piróg – Dyrektorem ds. Rozwoju, Agnieszką Zięciną – Dyrektor ds. PR oraz Stanisławem Grygierczykiem – Koordynatorem ds. naukowych i środowiskowych.

 

Spotkanie sprzyjało wymianie doświadczeń oraz wstępnym ustaleniom dotyczącym możliwości podjęcia w przyszłości wspólnych inicjatyw pomiędzy Parkiem Euro-Centrum i serbskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Niszu.

 

 

Przedsiębiorco, jeżeli jesteś zainteresowany nawiązaniem współpracy z kontrahentami z Serbii (w szczególności z okręgów: Jablaniczki, Niszawski, Pcziński, Pirotski, Topliczki i Zajeczarski), skontaktuj się z nami.

 

Kontakt:

Dagmara Szastak

Kierownik ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach

email: dszastak@rig.katowice.pl

tel. +48 533 310 441

Najnowsze