Ambicją Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach jest rola przewodnika dla firm po rynkach zagranicznych! Izba została Liderem projektu ISO w naszym kraju.

Zadaniem projektu ISO jest praca nad stworzeniem nowej funkcji zawodowej, jaką jest „Internationalization Service Officer” (Specjalista ds. Usług Internacjonalizacji) i przygotowanie pracowników izb gospodarczych oraz ekspertów jednostek edukacyjnych pracujących bezpośrednio z MŚP do pełnienia tej roli.

O projekcie:

Dosyć często działania małych i średnich przedsiębiorstw związane z ekspansją zagraniczną są podejmowane bez odpowiedniego przygotowania i strategii. Jednym z punktów wsparcia przedsiębiorców w działaniach międzynarodowych są izby gospodarcze oraz szeroko rozumiane instytucje zajmujące się kształceniem i edukacją zawodową, lecz większość przedstawionych wyżej jednostek nie posiada właściwych narzędzi i wiedzy w tym obszarze.

Misja projektu

Rozwijać i wprowadzić:

  • Podręcznik szkoleniowy dla przyszłych specjalistów ds. usług internacjonalizacji.
  • Zestaw filmów z przedstawicielami MŚP, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z internacjonalizacją.
  • Aplikację do oceny zdolności internacjonalizacji oraz treningu podmiotów start-up’owych.
  • Promocja rozwiązań w krajach interesariuszy za pomocą lokalnych i narodowych konferencji.

Realizacja projektu: 01.10.2019 – 30.09.2021 r.

Liderem projektu w Polsce jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Osoba do kontaktu:

Mateusz Wachowski

mwachowski@rig.katowice.pl

Więcej o projekcie:

www.iso.erasmus.site

Facebook/iso.erasmus

Najnowsze