REALIZOWANE PROJEKTY - RIG Katowice
En

REALIZOWANE PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Mamy przyjemność realizować następujące projekty międzynarodowe:

„Internationalization Service Officer” 
(Specjalista ds. usług Internacjonalizacji)

Coraz częściej działania małych i średnich przedsiębiorstw związane są z ekspansją zagraniczną, niestety wielokrotnie decyzje o ekspansji są podejmowane przez nie bez odpowiedniego przygotowania i strategii. Wsparciem dla przedsiębiorców podejmujących wyzwanie handlu międzynarodowego,  są izby gospodarcze oraz szeroko rozumiane instytucje zajmujące się kształceniem i edukacją zawodową. Jednakże same źródła wiedzy, a więc wyżej wymienione instytucje, niejednokrotnie borykają się z problemem braku właściwych narzędzi i wiedzy w obszarze internacjonalizacji biznesu. 

Jak to zmienić?

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, pragnąc wspierać przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, postanowiła podjąć wyzwanie realizacji projektu, którego efektem ma być stworzenie nowej funkcji zawodowej  Internationalization Service Officer” (Specjalista ds. usług Internacjonalizacji), a tym samym przygotowanie pracowników izb gospodarczych oraz ekspertów jednostek edukacyjnych, pracujących bezpośrednio z MŚP, do pełnienia roli efektywnego, biznesowego  przewodnika po rynkach zagranicznych. W projekcie bierze udział aż 6 państw (Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Włochy, Grecja oraz oczywiście Polska), dzięki czemu kompendium wiedzy, które powstanie będzie miało iście międzynarodowy, a przez to uniwersalny wymiar stosowania. 

Zaangażowane strony w ramach projektu pragną stworzyć następujące narzędzia, pozwalające na upowszechnienie wiedzy z zakresu implikacji nowej funkcji zawodowej Specjalisty ds. usług Internacjonalizacji, będą to:

  • podręcznik szkoleniowy dla przyszłych specjalistów ds. usług Internacjonalizacji;
  • zestaw filmów z przedstawicielami MŚP, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z internacjonalizacją;
  • aplikacja do oceny zdolności internacjonalizacji oraz treningu podmiotów startupwych;
  • promocja rozwiązań w krajach interesariuszy za pomocą lokalnych i narodowych konferencji.

Projekt “The Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization (ISO) Project 2019-1-PL01-KA202-064979” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. 

Rozpoczęcie projektu miało miejsce: 01.10.2019, planowana data zakończenia: 30.09.2021 r.

Liderem projektu w Polsce jest: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Osoba do kontaktu: 
Katarzyna Piosek
mwachowski@rig.katowice.pl

 

Więcej o projekcie:
www.iso.erasmus.site
Facebook/iso.erasmus

Translate »