W dokumencie przygotowanym przez Firmę Członkowską RIG w Katowicach – Kancelarię KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. k. znajdują się następujące informacje:

 

 1. 1. Zasady wjazdu obywateli Ukrainy do Polski | Правила в’їзду громадян України до Польщі
  1. COVID-19 oraz szczepienia
 2. Legalizacja pobytu | Легалізація перебування
  1. Ochrona międzynarodowa
  2. Uprawnienia wynikające z przyznania ochrony uzupełniającej
 3. Zasady przyjmowania do polskich szkół, pomoc medyczna, pomoc psychologiczno – pedagogiczna | Правила прийому до польських шкіл, медична та психолого-педагогічна допомога
 4. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawa) | Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Спецзакон)
 5. Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce | Правила працевлаштування для громадян України в Польщі
  1. Podstawy wykonywania pracy w Polsce dla obywateli Ukrainy
   1. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy – rejestrowane przez powiatowe urzędy
    pracy (procedura uproszczona dla m.in. obywateli Ukrainy)
   2. Zezwolenia na pracę (typu A, B, C ,D, E i S) – wydawane co do zasady przez urzędy
    wojewódzkie
   3. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) – wydawane przez urzędy
    wojewódzkie
   4. Rozwiązanie szczególne – praca na podstawie tzw. “specustawy”
  2. Praktyczne informacje dla przedsiębiorców zatrudniających obywateli Ukrainy
 6. Zasady podejmowania działalności gospodarczej w Polsce | Правила ведення господарської діяльності у Польщі
  1. Jednoosobowa działalność gospodarcza (samozatrudnienie)
  2. Spółki
  3. Oddział i przedstawicielstwo
  4. Usługi transgraniczne
 7. Centra pomocy | Довідкові центри

Poradnik w języku Ukraińskim | Путівник українською мовою.

Poradnik w języku Polskim.

Najnowsze