21 marca br. w ramach spotkania członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach zaprezentowane zostaną rezultaty projektu Internationalization Service Officer, którego liderem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

 

Chętni do zapoznania się z rezultatami projektu, którzy nie mogą wziąć udziału w spotkaniu członkowskim Izby mogą zrobić to już teraz!

 

Materiały przygotowane przez partnerów konsorcjum ISO zostały opublikowane na stronie internetowej projektu:

ZOBACZ TUTAJ.

 

 

W ramach projektu ISO przygotowaliśmy:

 

  1. Podręcznik ISO który zawiera materiały szkoleniowe związane z umiejętnościami i wymaganą przez ten profil zawodowy w celu realizacji kluczowych zadań niezbędnych do pomyślnego zaprojektowania i wdrożenia strategii i planu internacjonalizacji MŚP. Podręcznik koncentruje się na następujących tematach: opis profilu zawodowego ISO, eksport bezpośredni i pośredni, Joint Ventures, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (FDI), nowe technologie w zakresie internacjonalizacji oraz strategia internacjonalizacji.

 

Bezpośredni link do poradnika w formie kursu online: TUTAJ.

 

  1. Filmy ISO zawierają wywiady z ekspertami branżowymi i pracownikami firm, którzy mają doświadczenie w zakresie internacjonalizacji MŚP. Dzięki nim MŚP uzyskają istotne informacje i wskazówki z innych krajów, co umożliwi im odpowiedzialne działanie w ramach współpracy międzynarodowej oraz wykorzystywanie międzynarodowych możliwości biznesowych.

 

Rezultat drugi naszego projektu stanowi również uzupełnienie Podręcznika ISO, dostarczając praktycznych informacji istotnych z punktu widzenia ISO.

Filmy można obejrzeć na stronie internetowej projektu, korzystając z następującego łącza: KLIKNIJ TUTAJ, mogą Państwo również obejrzeć je na platformie YouTube, korzystając z poniższego linku: YouTube.

 

Przygotowane przez nas materiały stanowią kluczowe narzędzia dla pracowników izb gospodarczych, MŚP, nauczycieli zawodowych, studentów, pracowników i bezrobotnych chcących zdobyć umiejętności i wiedzę związaną z atrakcyjnym zawodem ISO, którego usługi będą coraz częściej wymagane przez MŚP w UE ze względu na najnowsze trendy rynkowe i produkcyjne.

 

Projekt. The Internationalization Service Officer – new WBL profession in duty of SME internationalization (ISO) Project 2019-1-PL01-KA202-064979 został sfinansowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejszy dokument odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Najnowsze