Mecenas Izabella Żyglicka – wspólnik i założyciel Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy oraz Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wraz ze swoimi doradcami przygotowała odpowiedzi na 16 najważniejszych pytań, które mogą się pojawić w związku z nowymi regulacjami, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Funkcjonowanie wielu firm zachwiało się w posadach. Wielu przedsiębiorców zostało zmuszonych do zamknięcia zakładu pracy lub ograniczenia liczby pracowników. Sytuacja rodzi wiele dylematów i wątpliwości natury prawnej:

  • Jakie konsekwencje dla pracodawców i pracowników niesie za sobą Ustawa, która weszła w życie 1 kwietnia? 
  • O jaką pomoc na ochronę miejsc pracy może się ubiegać przedsiębiorca?
  • Czy w jednym zakładzie pracy może zostać zastosowany przestój ekonomiczny i zmniejszenie wymiaru czasu pracy?  
  • Jak wybrać przedstawicieli pracowników w warunkach wprowadzenia stanu epidemii?
  • Czy dofinansowanie przysługuje do wynagrodzenia pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedzi na – te i inne – ważne, pytania można znaleźć w kompendium “Prawo Pracy” przygotowanym przez Kancelarię Żyglicka i Wspólnicy, która należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Najnowsze