Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach razem z Kancelarią Radców Prawnych JGA zapraszają na kolejne wydarzenie z cyklu “O prawie przy kawie: Prawo holdingowe, czyli nowe możliwości dla grup spółek kapitałowych. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych”.

 

W dniu 13 października 2022 r. wchodzi w życie długo zapowiadana i wyczekiwana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, zwana powszechnie „Prawem holdingowym”. Nowe przepisy mają stanowić odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez spółki kapitałowe działające w ramach grup kapitałowych, dotyczące formalnego uregulowania relacji pomiędzy spółkami dominującymi a ich spółkami zależnymi, w sposób pozwalający na zabezpieczenie nie tylko interesów grupy kapitałowej, ale również interesów poszczególnych spółek zależnych, członków organów, wierzycieli spółek, jak i mniejszościowych wspólników i akcjonariuszy. Nowelizacja obejmuje nie tylko regulacje związane z nowym podejściem do zarządzania w grupie kapitałowej, ale również szereg rozwiązań umożliwiających zwiększenie efektywności nadzoru realizowanego przez rady nadzorcze.

 

W ramach spotkania zostaną zaprezentowane kluczowe zagadnienia związane z:

  1. utworzeniem oraz prowadzeniem grup spółek,
  2. wiążącymi poleceniami wydawanymi przez spółki dominujące oraz możliwością odmowy ich realizacji przez spółki zależne,
  3. prawami wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych,
  4. odpowiedzialnością spółki dominującej względem spółki zależnej, jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy,
  5. nowymi rozwiązaniami nadzorczymi.

 

Wydarzenie jest w szczególności skierowane do osób zarządzających spółkami prawa handlowego, członków rad nadzorczych oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla.

 

Seminarium poprowadzi radca prawny Natalia Kącka, która specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa rynku kapitałowego. Doradza w zakresie połączeń i przekształceń spółek oraz zawierania umów. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek kapitałowych, w tym holdingów, gdzie spółkami dominującymi pozostają spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

 

Termin: 29.09.2022 r., godz. 10.00-13.00

Miejsce wydarzenia: siedziba RIG w Katowicach, ul. Opolska 15

Bezpłatne rejestracja online: TUTAJ.

 

Kontakt organizacyjny:

Zespół ds. edukacji, doradztwa i projektów

szkolenia@rig.katowice.pl

tel.: 32/ 351 11 86

 

Najnowsze