Rok 2020 był z pewnością rokiem niepewności. Globalna pandemia COVID-19 przyniosła wiele wyzwań, z którymi mierzył się każdy z nas. Nie możemy zapominać o tym, iż COVID-19 miał bezpośredni wpływ również na rozliczenia realizowane z podmiotami powiązanymi.

14 września 2021 r. o godz. 11:00

 

Podczas webinarium, przygotowanego specjalnie dla firm z naszego regionu, omówimy kluczowe obowiązki z zakresu cen transferowych za rok obrotowy 2020 oraz przybliżymy wprowadzone nowości dotyczące dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych i zmiany do formularza TP-R.

Dodatkowo nakreślimy, jaki wpływ na obowiązki z zakresu cen transferowych za rok 2020 ma pandemia COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do aktualizacji analiz porównawczych.

 

Program wydarzenia

 • Obowiązki z zakresu cen transferowych za rok 2020:
 1. jak zidentyfikować powiązania (w szczególności powiązania osobowe członków zarządu)?
 2. jakie obowiązki TP należy wypełnić za 2020 rok? Nowe obowiązki dokumentacyjne dla transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.
 3. nietypowe transakcje objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.
 4. obowiązki TP dla osób fizycznych.
 5. jakie terminy są wiążące na wypełnienie obowiązków?

 

 • Formularz TPR za rok 2020:
 1. jakie zmiany czekają nas w odmienionej wersji formularza TP-R?
 2. nowe podejście do transakcji restrukturyzacyjnych w TP-R.
 3. jak zaadresować wpływ pandemii w formularzu TP-R?

 

 • Analizy porównawcze – narzędzie do obrony rynkowości cen:
 1. jak podejść do aktualizacji analiz porównawczych?

Prelegenci

Magdalena Marciniak – Szef Zespołu Cen Transferowych MDDP, partner, doradca podatkowy

 • Specjalizuje się w tematyce cen transferowych od 2007 roku.
 • Prowadzi projekty dotyczące dokumentowania przepływów transakcyjnych w grupach kapitałowych oraz wyceny transakcji towarowych i usługowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.
 • Specjalizuje się w restrukturyzacji działalności grup kapitałowych w zakresie funkcjonalności i optymalizacji łańcucha dostaw oraz opracowywaniu i wdrażaniu polityki cen transferowych.
 • Wspiera klientów podczas kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych.
 • Prowadzi warsztaty z przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz stosowania metod podatkowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Posiada również doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków Uprzednich Porozumień Cenowych.

 

Agnieszka Iwańska ACCA – Manager w Zespole Cen Transferowych MDDP

 • Specjalizuje się w tematyce cen transferowych od 2013 roku.
 • Ma bogate doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów w zakresie cen transferowych, obejmujących w szczególności przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz sporządzanie analiz porównawczych.
 • Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu zasad rozliczeń w ramach międzynarodowych i krajowych grup kapitałowych, jak również w ocenie ryzyka z zakresu cen transferowych.
 • Bierze udział w licznych projektach przygotowania polityk cen transferowych oraz korekt modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych w grupach kapitałowych.
 • Bierze udział w przeglądach dokumentów z zakresu cen transferowych pod kątem zgodności z lokalnymi przepisami.
 • Wspiera klientów podczas kontroli podatkowych oraz w procesie uzyskiwania Uprzednich Porozumień Cenowych.

Specjalizuje się w obsłudze klientów niemieckojęzycznych.

 

Łukasz Kluczka – Konsultant w Zespole Cen Transferowych w MDDP w Katowicach

 • Zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz polskich podmiotów powiązanych i międzynarodowych grup kapitałowych w zakresie cen transferowych
 • Wspiera klientów w zakresie identyfikacji i realizacji obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych
 • Ma szerokie doświadczenie w przygotowywaniu kalkulacji finansowych (wskaźniki finansowe i transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi), sporządzaniu lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych (Local File i Master File), sporządzaniu analiz cen transferowych (benchmarking studies) i wypełnianiu formularzy TPR,
 • Przeprowadza audyty cen transferowych

Ma doświadczenie w obszarze finansowym, podatkowym i księgowym zdobytym w międzynarodowej korporacji.

 

Weź udział – bezpłatna REJESTRACJA 

Oragnizator: Akademia MDDP 

Partner: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Patron medialny: BusinessHub “Wolny rynek”

Najnowsze