19 stycznia br. w Katowicach zostało podpisane porozumienie o współpracy między Izbą Administracji Skarbowej a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Wspólne działania mają na celu pogłębienie i rozszerzenie dwustronnych kontaktów obu instytucji, poprzez propagowanie ułatwień w ramach przepisów podatkowych i celnych dla przedsiębiorców z obszaru województwa śląskiego.

 

Izba Administracji Skarbowej stanowi w naszym regionie podstawowe ogniwo realizacji polityki finansowej państwa i podlegają jej Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach i 37 urzędów skarbowych.

 

Izby zamierzają wspólnie organizować spotkania, konferencje, szkolenia, seminaria w celu wymiany informacji i uwag, wdrażania nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi do identyfikowania zagrożeń dla funkcjonowania systemu poboru podatków oraz wykorzystywania doświadczeń we współpracy pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach a instytucjami reprezentującymi przedsiębiorców.

 

Bardzo cieszę się z możliwości współpracy. Już w lutym planowane jest wspólne webinarium w kontekście Polskiego Ładu. Oczekujemy na zakres tematyczny przekazany przez przedsiębiorców do RIG, będziemy aktywnie reagować i objaśniać pojawiające się problemy czy wątpliwości – podkreślał Mariusz Cupiał, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

 

 

Podejmowane działania komunikacyjne mają dążyć do popularyzacji wśród przedstawicieli przedsiębiorców znajomości przepisów prawa celnego, podatkowego i karnego skarbowego, a także działalności Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, głównie w zakresie współpracy międzynarodowej oraz usługi legalizacji dokumentów eksportowych, jak również promować uczciwe, antykorupcyjne podstawy i zasady uczciwej konkurencji przy udziale przedstawicieli Izby Administracji Skarbowej podczas organizowanych przez RIG w Katowicach spotkań ze środowiskiem biznesu.

 

Taka wola partnerskiej współpracy w empatycznym środowisku została wyrażona. Liczymy na to, by z obu stron pojawiało się zrozumienie dla zawiłości przepisów podatkowo-celnych. Porozumienie oczywiście dotyczy nie tylko rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu, ale również ma na celu poprawę aspektu informacyjno-edukacyjnego we wzajemnych kontaktach – zaznaczał Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

W związku z, planowanym w pierwszej połowie lutego, webinarium dotyczącym przepisów Polskiego Ładu – RIG w Katowicach będzie zbierać wśród przedsiębiorców uwagi i zagadnienia, które wymagają wyjaśnienia.

 

 

Z ramienia Izby Administracji Skarbowej w spotkaniu w siedzibie RIG w Katowicach uczestniczyli: Mariusz Cupiał, Dyrektor IAS w Katowicach i  Alicja Jurecka, Zastępca Dyrektora IAS, kierująca pionem orzecznictwa.

 

 

 

Najnowsze