19. czerwca br. w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach pt. “Polska polityka zagraniczna w latach 2015-2020 – sukcesy, porażki, cele”.

 

 

Gościem specjalnym wydarzenia był wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, Podsekretarz stanu ds. współpracy ekonomicznej, rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

 

Prowadzącym dyskusję panelową w formule Q&A był Petros Tovmasyan, Członek Zarządu Klastra Innowacji Społecznych.

 

Podczas spotkania zostały omówione sukcesy i priorytety polskiej polityki zagranicznej, cele i perspektywy na przyszłość. Pan Minister dokonał również podsumowania działalności polskiej dyplomacji w ciągu ostatnich pięciu lat, w szczególności w wymiarze europejskim, polityki bezpieczeństwa oraz w wymiarze regionalnym.

 

 

W imieniu organizatorów (Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Klastra Innowacji Społecznych), dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie, merytoryczną dyskusję i zastosowanie się do wymogów bezpieczeństwa.

 

Zachęcamy do zobaczenia relacji ze spotkania!

 

Najnowsze