W PPK oszczędza już przeszło 1,2 miliona uczestników, którzy na swoich rachunkach zgromadzili ponad 1,65 miliarda złotych. Następne firmy i ich pracownicy systematycznie przystępują do PPK w ramach kolejnych – trwających już etapów wdrożenia. Jak wdrożenie PPK wygląda z perspektywy pracodawcy i na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy, którzy mają przed sobą wprowadzanie PPK?

 

Dotychczas PPK uruchomiły już największe przedsiębiorstwa oraz część średniej wielości firm. Obecnie trwają drugi i trzeci etap wdrażania PPK – obejmujące przedsiębiorstwa zatrudniające od 20 do 249 pracowników. Według szacunków PFR w tej fazie do PPK przystąpi około 78 tysięcy małych i średnich firm, zatrudniających w sumie 3,7 mln pracowników. Dla porównania w pierwszym etapie do programu przystąpiło 4 tysiące podmiotów.

 

Mając powyższe na uwadze, można spodziewać się, że trwająca faza wdrożenia PPK będzie bardziej wymagająca niż pierwszy etap. Dlatego nie warto czekać z wdrożeniem PPK do końca ustawowych terminów – mówi Katarzyna Chmielak, dyrektor Departamentu Rozwoju i Operacji PPK w PFR TFI.

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IZFiA i IGTE pracodawcy przystępujący do PPK w pierwszym etapie oczekiwali od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego, szkoleń i komunikacji dla pracowników oraz wsparcia technicznego w obsłudze systemów do zarządzania PPK i integracji ich z oprogramowaniem kadrowo-płacowym. Obecnie pracodawcy zwracają uwagę na jeszcze jeden ważny element. W wyniku pandemii koronawirusa i wprowadzeniu zasady dystansu społecznego wiele aktywności przeniesionych zostało do świata cyfrowego – podobnie jest w przypadku PPK.

 

W PFR TFI opracowaliśmy narzędzia i procesy, które umożliwiają wdrożenie i obsługę PPK w sposób całkowicie zdalny – od momentu podpisania umowy o zarządzanie PPK, przez zgłaszanie list pracowników, podpisanie umowy o prowadzenie PPK, obliczanie i przekazywanie wpłat, aż po bieżącą obsługęwyjaśnia Katarzyna Chmielak.  

 

Dla wygody pracodawców przygotowaliśmy elektroniczne wersje broszur informacyjnych i mailing, regularnie publikujemy też artykuły i filmy edukacyjne. Oprócz tego stworzyliśmy autorski program szkoleń online, na które zapraszamy pracodawców. Pracodawcy mogą otrzymać także pomoc od naszego zespołu ekspertów PPK, którzy udzielają informacji telefonicznie i mailowo – wylicza Katarzyna Chmielak z PFR TFI.

 

Przypominamy, że pracodawcy zatrudniający od 20 do 249 osób już jesienią powinni przystąpić do PPK. Na podpisanie umowy o zarządzanie PPK mają czas do 27 października 2020 r., natomiast umowę o prowadzenie PPK powinni podpisać do 10 listopada 2020 r.

Najnowsze