Z przyjemnością informujemy, że uruchamiamy kolejną (czwartą) turę naboru w projekcie Akademia Menedżera Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2 – Makroregion 4 tj. dla województw śląskiego, łódzkiego i opolskiego. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest Partnerem projektu. Nabór dedykowany jest w woj. śląskim dla małych i średnich przedsiębiorców.

 

Projekt umożliwia uzyskanie dofinansowania na stworzenie analizy potrzeb rozwojowych oraz realizację usług szkoleniowych i doradczych właścicieli, kadry kierowniczej i kadry MMŚP, co do której planowany jest awans na stanowisko kierownicze. Wsparcie będzie realizowane poprzez refundację do 80% kosztów usług wybranych z Bazy Usług Rozwojowych.

 

Nabory nr 33 i 34 przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa śląskiego rozpoczną się w dniu 8 września 2021 roku o godzinie 8.00.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji do projektu?

  1. Zapoznać się z informacjami o projekcie oraz regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie – tutaj
  2. Zgłosić chęć udziału w projekcie na formularzu PARP (można to zrobić już teraz) dostępnym w tym miejscu.
  3. Posiadać konto w Bazie Usług Rozwojowych (przed terminem uruchomienia naboru, można je założyć już teraz): w tym miejscu.
  4. Zalogować się w Systemie Operatora: tutaj. 
  5. Złożyć wniosek o umowę w Systemie Operatora w terminie uruchomienia naboru (tj. dla województwa śląskiego od dnia 08.09.2021 od godz. 8.00). Wniosek musi być złożony w naborze dla danego województwa i dla przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

 

W związku z najnowszymi rekomendacjami PARP informujemy, że do każdego złożonego wniosku w ramach Projektu będziemy wymagać dostarczenia do Operatora, w formie skanów, dokumentów źródłowych potwierdzających przedstawiane we wniosku informacje dotyczące wielkości zatrudnienia, obrotów ze sprzedaży netto oraz sumy aktywów bilansu. W związku z tym prosimy o przygotowanie odpowiednich dokumentów (w zależności od obowiązków danego MŚP – roczne zestawienia finansowe, bilans, rachunek zysków i strat, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, a także dokumentów potwierdzających wielkość zatrudnienia – np. formularze ZUS DRA) oraz przesłanie ich na wezwanie Operatora.
Zwracamy także uwagę, że analizując status przedsiębiorcy, należy brać pod uwagę trzy ostatnie, zakończone okresy obrachunkowe.

 

 

Kontakt w sprawie projektu:

Wszystkie informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii:
tel.: (42) 208 06 06
e-mail: akademiamenedzera2@hrp.com.pl

 

Doradca lokalny:
tel.: +48 (32) 351 11 86 lub
 +48 (32) 781 49 92
e-mail:
doradztwo@rig.katowice.pl 

 

Szczegółowe informacje na temat naborów:

 

Nabór 33 – województwo śląskie
Nabór dedykowany dla małych przedsiębiorstw.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 50 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 08.09.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa śląskiego (alokacja): 891 837,27 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Nabór 34 – województwo śląskie
Nabór dedykowany dla średnich przedsiębiorstw.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 250 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 08.09.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa śląskiego (alokacja): 251 070,24 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Informacje o pozostałych naborach dla przedsiębiorstw z województw łódzkiego i opolskiego

 

Nabór 27 – województwo łódzkie
Nabór dedykowany dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających pracowników.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników (wielkość zatrudnienia poniżej 10 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 06.09.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa łódzkiego (alokacja): 399 962,70 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

Nabór 28 – województwo łódzkie
Nabór dedykowany dla małych przedsiębiorstw.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 50 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 06.09.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa łódzkiego (alokacja): 1 084 666,95 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

Nabór 29 – województwo łódzkie
Nabór dedykowany dla średnich przedsiębiorstw.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 250 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 06.09.2021 r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa łódzkiego (alokacja): 878 745,84 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

OPOLSKIE – mikro (zatrudniający pracowników), mali i średni przedsiębiorcy

 

Nabór 30 – województwo opolskie
Nabór dedykowany dla mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających pracowników.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników ( (wielkość zatrudnienia poniżej 10 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 2 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 2 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo nie zatrudniające pracowników, małe lub średnie przedsiębiorstwo, zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 07.09.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa opolskiego (alokacja): 279 973,89 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

 

Nabór 31 – województwo opolskie
Nabór dedykowany dla małych przedsiębiorstw.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mali przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 50 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub średnie przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 07.09.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa opolskiego (alokacja): 482 074,20 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

 

Nabór 32 – województwo opolskie
Nabór dedykowany dla średnich przedsiębiorstw.

 

W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (wielkość zatrudnienia poniżej 250 os, z rocznym obrotem mniejszym lub równym 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą lub równą 43 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.

 

Data naboru: od 07.09.2021r. godz. 8.00

Kwota naboru dla województwa opolskiego (alokacja): 188 302,68 zł

Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Lista rezerwowa: alokacja x4

Najnowsze