O wizji transformacji przemysłu, obszarze działania i najważniejszych kompetencjach nowego resortu, który swoją siedzibę ma w Katowicach rozmawiamy z Marzeną Czarnecką, Minister Przemysłu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

Na jednej z konferencji w 2022 roku powiedziała Pani „I have a dream”, mając na myśli Ministerstwo Przemysłu w województwie śląskim i to marzenie się spełniło… Jakie to uczucie?

Radość, duma, nadzieja, że zrozumiano ogromny potencjał naszego regionu – przemysłowego serca Polski, podniesiono rangę regionu w kraju i Europie. Decyzja premiera Donalda Tuska o lokalizacji Ministerstwa Przemysłu w Katowicach daje nam niepowtarzalną szansę, aby pokazać, że my Ślązacy i Zagłębiacy mamy wysokie i poszukiwane kompetencje. Żyjemy w miejscu, gdzie unikatową wartość tworzy splot przemysłu i gospodarki z rozwojem technologicznym, naukowo-badawczym i tradycyjnym etosem pracy. Jestem Ślązaczką i nigdy nie wstydzę się tego. Odwrotnie: chcę przekonywać, że droga z Katowic do Warszawy jest dokładnie taka sama, jak w przeciwnym kierunku oraz że warto ją przemierzyć!

 

 

Jaki jest obszar działania i najważniejsze kompetencje resortu?

Wbrew temu, co potocznie się sądzi, Ministerstwo Przemysłu w Katowicach zajmować się będzie nie tylko górnikami i hutnikami, nie tylko węglem i stalą. Zaczynamy od spraw zgrupowanych w dziale administracji rządowej pod nazwą „gospodarka złożami kopalin”, natomiast w wyniku nowelizacji ustawy o działach, resort przejmie całość kompetencji związanych z surowcami energetycznymi: węglem, gazem ziemnym, ropą naftową oraz z energetyką jądrową czy wodorową. Moja wizja transformacji prowadzi właśnie od węgla do atomu. W tych dziedzinach resort będzie odpowiedzialny za politykę państwa, projekty regulacji prawnych i nadzór a także za dystrybucję ogromnych środków przeznaczonych na wsparcie transformacji energetycznej.

 

 

W trakcie inauguracji działalności nowej jednostki administracji rządu wspomniała Pani, że „główną inwestycją są ludzie”. Co to oznacza?

Nasze działania w polityce czy administracji rządowej mają sens o tyle, o ile służą obywatelom. Ludzie, ich los, przesądzają też o sensie przedsięwzięć gospodarczych. Na inauguracji Ministerstwa Przemysłu w Katowicach powiedziałam też drugie zdanie: że głęboko w sercu mam cel, aby dzięki naszym wysiłkom w resorcie, ludziom w regionie i w całym kraju żyło się lepiej. Po to przecież dokonujemy trudnej transformacji przemysłu i energetyki. Najważniejsze jest dla mnie, aby po zamknięciu kopalń ludzie nadal mieli dobrą, atrakcyjnie płatną pracę. A chodzi nie tylko o kilkadziesiąt tysięcy górników, lecz dodatkowo setki tysięcy osób, które dzisiaj funkcjonują wokół górnictwa i dzięki kopalniom, w produkcji czy usługach, a także ich rodziny.

 

Czy będzie się Pani wsłuchiwać w głos i opinie przedsiębiorców, którzy napędzają wzrost gospodarczy w kraju?

To retoryczne pytanie!? Nie trzeba przekonywać mnie, jak decydujące znaczenie mają ludzie biznesu, przedsiębiorcy dla pomyślnego rozwoju ekonomicznego a także społecznego. Mam pełną świadomość, że transformacja energetyczna i gospodarcza, której dotyczy moja misja w resorcie przemysłu, nie może udać się bez wsparcia zarówno dużych spółek i firm strategicznych, jak i tych mniejszych, a bardzo licznych, z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, rzemieślników czy handlowców. Od pierwszego dnia w gmachu przy ul. Powstańców w Katowicach staram się jak najczęściej spotykać z przedstawicielami różnych grup i środowisk, właśnie po to, aby bezpośrednio poznać ich opinie, oceny, bolączki, potrzeby i postulaty. W resorcie odpowiadamy m.in. za tworzenie projektów regulacji prawnych, które dotyczyć będą moich rozmówców. Wspieramy ich w rozwiązaniu bieżących problemów. Polityka państwa powinna być dla nich pomocą a nie ciężarem. Bez uważnego wsłuchiwania się w głos przedsiębiorców nie mogłabym pracować skutecznie.

 

 

Rozmawiała Jaga Kolawa, Redaktor Naczelna “Business HUB”

 

Minister Marzena Czarnecka weźmie udział w konferencji “Industry in Transition”, organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach – 15 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

ZAPISZ SIĘ TUTAJ!

Najnowsze