Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Tadeusz Donocik - Prezes Honorowy Izby

 Prezes Tadeusz Donocik 1 

 

 

TADEUSZ DONOCIK

PREZES HONOROWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

W KATOWICACH

 

 

 

 

 

Inicjator i współinicjator szeregu działań promujących rozwój Katowic i regionu, m.in. Agencji Rozwoju Regionalnego, Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw i 12 Agencji Rozwoju Lokalnego. Aktywny uczestnik procesu przebudowy gospodarczo - społecznej Śląska, współtwórca i współinicjator prac nad Kontraktem Regionalnym dla województwa katowickiego w latach 1992 – 1997. W swej działalności bardzo mocno wyróżnia element promocji województwa śląskiego i promocji przedsiębiorczości tego regionu zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Od 1990 roku Prezes, współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, ukierunkowanej na stałe doskonalenie i samouczenie się. Izba jest obecnie jedną z największych i najprężniej działających organizacji samorządu gospodarczego w województwie śląskim, a dynamizm i ciągły rozwój to cechy najlepiej ją charakteryzujące. Realizując swoje zadania statutowe Izba wspiera podmioty gospodarcze w ich dążeniach do budowy  innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju oraz wzrostu ich konkurencyjności na Rynku Europejskim. Izba jako pierwsza w Polsce uzyskała w 2010 roku tytuł Laureata XVI edycji Konkursu Polska Nagroda Jakości w kategorii organizacje samorządu gospodarczego.

 

T. Donocik od 1993 r. jest wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej, z której to ramienia w latach 2004-2006 podejmował działania jako członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli (EKES). W latach 2006-2010, z ramienia KIG, uczestniczy także w pracach Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jako przedstawiciel grupy pracodawców.

 

W latach 1997-1998 był Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki, natomiast w latach 1998-2001 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialnym m.in. za: politykę regionalną, rozwój MŚP, promocję eksportu, handel zagraniczny, technikę i technologię, turystykę, Specjalne Strefy Ekonomiczne. 

 

Od 2002 r. Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacyjnej RIS-Silesia. W latach 2003-2010 - Członek Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Członek Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu. Od 2006r. Członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. a od 2011 roku Członek Rady Nadzorczej Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego w Katowicach.


Od 2018 roku Prezes Honorowy RIG w Katowicach.

 

Obecnie jest członkiem m.in. Zespołu ds. monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie śląskim przy Wojewodzie Śląskim, ekspertem Panelu Horyzontalnego w ramach projektu FORGOM – Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach czy członkiem Komitetu ds. Ochrony Bezstronności działającego przy TUV NORD Polska.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Pomysłodawca i organizator trzech edycji Międzynarodowych Studenckich festiwali i folklorystycznych w Katowicach i Sosnowcu (1979-1981). Od 2010 roku Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

 

Autor ok. 500 referatów, wystąpień i publikacji dot. systemu gospodarki rynkowej, marketingu, płynności finansowej w firmach, problematyki małych i średnich przedsiębiorstw, handlu zagranicznego i promocji eksportu, polityki regionalnej oraz turystyki.

 

pdfCV_T. Donocik


pdfCV T_Donocik english version

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc