Regionalna Izba Gospodarcza wspólnie z HRP Grants sp. z o.o. oraz Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie rozpoczęła realizację projektu „Przepis na rozwój – Akademia HR”.

 

Ważna informacja:

Od 15.04.2024 od godz. 8:00 do 18.04.2024r. do godz. 18:00 będzie otwarta pierwsza tura naboru. Alokacja: 2 730 000,00 zł.

 

Głównym celem projektu jest przygotowanie Pracowników/Pracownic odpowiedzialnych za politykę personalną danej firmy do wprowadzenia i zarządzania zmianą. Na przykład zmianą związaną ze starzeniem się społeczeństwa, czy zróżnicowaniem sposobu świadczenia pracy. W projekcie dofinansujemy (refundacja poniesionych kosztów) udział w usługach rozwojowych z Bazy Usług Rozwojowych (dalej BUR). Ważne jest to, że usługi te muszą być zgodne z Opisem Kompetencji Kadr w obszarze HR (OKHR). Projekt umożliwia realizację szkoleń i usług doradczych zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej w czasie rzeczywistym.

Do udziału w projekcie zapraszamy: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa. W projekcie nie mogą wziąć udziału mikroprzedsiębiorstwa niezatrudniające Pracowników/ Pracownic.

Jedynym rodzajem pomocy udzielanej w projekcie jest pomoc de minimis.

Z projektu mogą skorzystać Pracownicy/Pracownice zespołów human resources, menadżerowie/menedżerki, kandydaci/kandydatki na menadżerów/ki w przedsiębiorstwach.

 

Poziom dofinansowania dla firm:

Przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty usługi, w przypadku wnoszenia wkładu własnego w formie opłaty. Natomiast dofinansowanie do 100% kosztu usługi otrzyma przy wkładzie własnym w wynagrodzeniach.

Na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu przypada 12 000,00 zł. Oznacza to, że każda z osób uczestniczących w projekcie może zrealizować usługi z BUR maksymalnie do kwoty 12 000,00 zł.

 

Limity przeszkolonych osób dla danej wielkości przedsiębiorstwa:
– mikroprzedsiębiorstwo: 1 osoba
– małe przedsiębiorstwo: 3 osoby
– średnie przedsiębiorstwo: 6 osób
– duże przedsiębiorstwo: 8 osób

 

W przypadku przedsiębiorstwa w zależności od wielkości na firmę przypada:
– mikroprzedsiębiorstwo: 12 000,00 zł
– małe przedsiębiorstwo: 36 000,00 zł
– średnie przedsiębiorstwo: 72 000,00 zł
– duże przedsiębiorstwo: 96 000,00 zł

 

Rezultaty:

– liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w ramach projektu: 828
– liczba firm, których pracownicy uzyskują kwalifikacje: 395

 

Szczegółowe informacje o projekcie (w tym m.in. Regulamin Rekrutacji oraz Harmonogram Naborów) dostępne są na stronie internetowej projektu:

www.ahr.przepisnarozwoj.eu

 

 

Kontakt:

Infolinia: +48 42 208 06 06

Email: ahr@hrp.com.pl

Kontakt do biura projektu RIG w Katowicach:

Tel.: 32/ 351 11 86; 533 311 885

Email: kluksa@rig.katowice.pl; arolling@rig.katowice.pl

 

 

Termin realizacji projektu: od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 13 868 646,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 11 553 846,00 zł

 

Najnowsze