Bielsko-Biała: trzynaście zabytkowych kamienic i poprzemysłowy kompleks zyskają nowe życie dzięki pożyczce rewitalizacyjnej ze środków europejskich.

 

„Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” to projekt polegający na przywróceniu dawnego blasku czternastu zabytkowym obiektom znajdującym się w Bielsku-Białej. Realizacja odbywa się w dwóch etapach przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków europejskich.

 

Mieszkańcy już w 2023 będą cieszyć się odnowionymi budynkami historycznymi oraz nową przestrzenią, która posłuży im na lokalne wydarzenia. Kamienice w centrum miasta otrzymają nowe życie dzięki środkom z pożyczki rewitalizacyjnej. Inwestycja obejmuje remont konserwatorski i modernizację zabytkowych kamienic oraz kompleksu budynków poindustrialnych, które po rewitalizacji mają stać się nie tylko centrum wydarzeń kulturalnych, ale także miejscem działalności przedsiębiorców. Nowego blasku nabiorą wnętrza oraz elewacje, a także przestrzeń wokół budynków.

 

 

Celem projektu jest zrewitalizowanie zabytkowych obiektów poprzez nadanie im zupełnie nowej funkcji lub, w niektórych przypadkach, powrót do ich funkcji pierwotnej. Kompleksowa odnowa obejmie zarówno lokale mieszkalne, jak i pomieszczenia przeznaczone na cele społeczno-kulturalno-edukacyjne. Inwestycja w znacznym stopniu poprawi infrastrukturę historycznego centrum miasta, zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym.

 

Miasto uzyskało środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 Poprawa środowiska miejskiego, dla którego Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę pośrednika finansowego.

 

Projekty realizowane przez Bielsko-Białą są doskonałym przykładem na to, jak powinna wyglądać szeroko pojęta rewitalizacja miast, zarówno w wymiarze rzeczowym, jak i społecznym. Zestaw działań dobrano pod kątem rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych, zdiagnozowanych w programie rewitalizacji. To przełożyło się bezpośrednio na bardzo niskie, symboliczne wręcz, oprocentowanie pożyczek rewitalizacyjnych udzielonych miastu – mówi Michał Kopeć, dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK. – To właśnie preferencyjne oprocentowanie, ale również długi, 20-letni okres finansowania, brak opłat i prowizji, ale przede wszystkim – duży nacisk na aspekty społeczno-gospodarcze, wyróżniają pożyczki rewitalizacyjne na tle innych produktów finansowych dostępnych na rynku. Pożyczki rewitalizacyjne kierujemy do szerokiego grona odbiorców, nie tylko jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z nimi powiązanych, ale również do przedsiębiorców czy spółdzielni i TBS/SIM. Cieszymy się, że wspólnie z Bielskiem-Białą możemy zmieniać warunki życia mieszkańców miasta na lepsze – dodaje Michał Kopeć.

 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej przygotował dwa projekty, które pomogą odnowić zdegradowane obszary śródmieścia. Najważniejszym aspektem tej inwestycji jest aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców, w szczególności integracja dzieci, młodzieży oraz seniorów. Dzięki planowanym przez miasto warsztatom i wydarzeniom kulturalnym, mieszkańcy będą mogli poznać historię związaną z poszczególnymi obiektami. W naszym założeniu te zniszczone czasem miejsca mają się teraz stać nie tylko miejscami rozwoju kultury i sztuki, ale również przestrzenią do wypoczynku dla mieszkańców – mówi Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej.

 

Polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę standardów w lokalach mieszkalnych i usługowych jest jednym z celów strategicznych miasta. Swoje miejsce w modernizowanych obiektach znajdą również nowopowstające organizacje pozarządowe, które będą rozwijać swoją działalność w odpowiednich warunkach.

Kamienice, poza funkcją mieszkalną, staną się również miejscem działania instytucji kultury i placówek zajmujących się dziećmi i młodzieżą. Projekt obejmuje dodatkową adaptację rewitalizowanych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kompleks budynków poprzemysłowych przy ulicy Dmowskiego przeznaczony zostanie w dużej części na Centrum Seniora, gdzie mieszkańcy będą uczestniczyć zarówno w aktywnościach kulturalnych, jak i edukacyjnych. Wydzielona zostanie również część obiektu do wynajmu na cele komercyjne dla podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do nowoczesnych powierzchni biurowych, które znacząco wpłyną na atrakcyjność tego obszaru miasta i pobudzenie aktywności gospodarczej w sektorze MŚP.

 

Działania banku służą wsparciu realizowanych przez samorządy inwestycji, które mają na celu zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy miast, gmin oraz podniesienie jakości życia ich mieszkańców – mówi Józef Piętoń, dyrektor Regionu Śląskiego BGK. – Dzięki pożyczce rewitalizacyjnej możemy wspierać miasto w realizacji tego projektu. Preferencyjne finansowanie umożliwi zrealizowanie inwestycji, która nie tylko poprawi jakość życia, ale również będzie wspomagać rozwój społeczno-kulturalny lokalnej społeczności. Projekt rewitalizacji, zarówno kamienic, jak i obiektów poprzemysłowych, znakomicie wpisał się w misję Banku Gospodarstwa Krajowego i dał szansę na ożywienie zabytkowego centrum Bielska-Białej. Oczywiście nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego nie ogranicza się jedynie do przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale także do finansowania dużych inwestycji prowadzonych przez miasta i jednostki im podległe. Chcemy być pewnym i stabilnym partnerem w procesie rozwoju społeczno- -gospodarczego całego regionu śląskiego i przyczyniać się do poprawy jakości życia jego mieszkańców – dodaje.

 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

 

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze