Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Regulamin

Regulamin Programu Stawiamy na Jakość

 

§  1

 

1. Program „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” skierowany jest do firm i organizacji, które mają wdrożony i certyfikowany system ISO i dla których nadrzędną ideą jest dbałość
o jakość swoich produktów, usług oraz wdrożonych standardów zarządzania.

 

2.Celem programu jest wyłonienie liderów jakości i ich promocja oraz promocja działań projakościowych.

 

3.Program „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” jest przez organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach i stanowi integralna część Konkursu Śląska Nagroda Jakości.

 

§ 2

 

1.Najwyższym organem Programu jest Kapituła powołana również do sprawowania funkcji Kapituły Konkursu Śląska Nagroda Jakości.

 

2.Kapituła  powołuje Sekretarza, który pełni również funkcję członka Kapituły.

 

Sekretarz zapewnia obsługę Kapituły, koordynuje przygotowanie i przebieg poszczególnych  etapów prac związanych z programem.

 

3.Program „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” jako integralna część Konkursu Śląska Nagroda Jakości i objęty jest honorowym patronatem Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego.

 

§ 3

 

1.Wyróżnienia przyznawane są przedsiębiorstwom oraz organizacjom, które wdrożyły system zarządzania jakością, dbają o jakość swoich produktów, usług oraz wdrożonych standardów zarządzania.

 

2.Wyróżnienie może być przyznawane w dowolnej ilości w następujących kategoriach:

 

  • „STAWIAMY NA JAKOŚC W BUDOWNICTWIE”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W MOTORYZACJI”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W EDUKACJI”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W TURYSTYCE”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W BANKOWOŚCI”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W FIRMIE”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W URZĘDZIE”
  • „STAWIAMY NA JAKOŚĆ W MEDIACH”

 

3.Kapituła ma prawo do ustanawiania dodatkowych kategorii wyróżnień.

 

§ 4

 

1. Weryfikacja podmiotów odbywa się zgodnie z procedurą przyjętą przez Kapitułę Programu „STAWIAMY NA JAKOŚĆ” i obejmuje:

 

a). ocenę dokumentacji sporządzonej przez wnioskodawcę

 

b). ocenę zaangażowania w działania projakościowe.

 

2. Decyzję o przyznaniu certyfikatu  podejmuje Kapituła powołana przez organizatora Programu. Decyzja wydawana będzie na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz rekomendacji partnerów otrzymanych od wnioskodawcy.

 

3. W danym roku mogą odbywać się dwie edycje.

 

4. Złożone dokumenty objęte są tajemnicą i ich treść znana jest tylko członkom Kapituły oraz pracownikowi Sekretariatu Programu.

 

§ 5

 

1.Wyróżnieni otrzymują:

 

a). certyfikat w formie grawertonu,

 

b). możliwość posługiwania w celach promocyjnych logo projektu,

 

c). promocję firmy na stronach internetowych www.snj.pl oraz www.rig.katowice.pl,

 

d). udział w uroczystym podsumowaniu Programu,

 

e). relację z wręczenia certyfikatu ze zdjęciami zamieszczoną w biuletynie izbowym

Wolny Rynek ( forma elektroniczna),

 

f). promocję w formie wysyłki newslettera.

 

2. Certyfikat oraz prawo do posługiwania się logo przyznawane jest na rok. Po upływie tego terminu, aby móc korzystać z w/w form promocji należy certyfikat odnowić.

 

3. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach poinformuje władze terytorialne
i samorządowe o otrzymaniu certyfikatu przez wyróżnionego oraz poinformuje o tym fakcie klientów strategicznych wyróżnionego.

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc