Pożyczki 5 tys. zł nie trzeba będzie zwracać, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez trzy miesiące od jej przyznania.

 

Czy wniosek o umorzenie pożyczki jest niezbędny?

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki po upływie trzech miesięcy od otrzymania wsparcia. Nie jest to jednak wygodne rozwiązanie. Dodatkowo wśród firm pojawiły się wątpliwości, kiedy upływa wyznaczona do złożenia wniosku data. Czy jest to moment wypłaty pożyczki, czy może jakiś inny termin.

Podobnego zdania był rzecznik MŚP, który apelował, aby możliwe było umorzenie pożyczki 5 000 zł bez konieczności składania wniosku. Dzięki temu pojawi się możliwość zniesienia tego obowiązku z barków przedsiębiorców, co ułatwi im prowadzenie działalności w dobie koronowirusa. Urzędy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Z łatwością mogą ustalić, czy był aktywny przez 3 miesiące od przyznania mu pieniędzy.

 

Umorzenie pożyczki 5 tys. zł – o czym warto pamiętać?

 

Poprawka naniesiona przez sejmową komisję finansów publicznych do projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tarcza 4.0) zakłada, że umorzenie pożyczki 5 tys. zł nastąpi z urzędu.

Powiatowe urzędy pracy samodzielnie będą anulowały zobowiązanie, jeśli przedsiębiorca nadal będzie prowadził działalność. Można zatem przypuszczać, że urzędnicy będą sprawdzali przed formalnym umorzeniem, czy działalność nie została np. zawieszona.

Ponadto przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

 

Autor: Ewelina Czechowicz

Źródło: www.bankier.pl

Najnowsze