W ramach grantu Erasmus+ Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz z partnerami z Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii i Węgier, pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą skutecznie budować i promować świadomość w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. W maju partnerzy projektu spotkali się w Murcji, by podsumować dotychczasowe działania i zaplanować kolejne.

 

RAW: Raising Awareness on effective Waste Management to dwuletni projekt, którego celem jest opracowanie i wdrożenie narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu odpadami i inteligentnemu wykorzystaniu zasobów, a które stanowią fundament w procesie przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego. Partnerzy chcą tym samym zwrócić uwagę nie tylko na ustanowioną przez Unię Europejską hierarchię postępowania z odpadami, ale także podkreślić konieczność podejmowania codziennych wyzwań w dążeniu do zmniejszenia rosnącej ilości generowanych odpadów. Odpowiedzialność ta ciąży także na przedsiębiorstwach.

 

W dniach 16-17 maja przedyskutowano postęp w projekcie w zakresie jego merytoryki i administracji. Podsumowano także dotychczasową pracę nad dwoma rezultatami projektu, tj.: przewodnikiem po strategiach gospodarki cyrkularnej w środowisku biznesowym oraz aplikacją, podnoszącą świadomość w tym zakresie.

 

Podręcznik, do którego treści zostały opracowane przez partnerów, składa się z siedmiu rozdziałów, poświęconych m.in. zagadnieniom recyklingu na etapie produkcji, ponownego użycia i redystrybucji zasobów, czy zrównoważonego projektowania. Treści mają wymiar praktyczny, gdyż w dużej mierze bazują na studiach przypadków profesjonalistów (case studies), którzy już stosują zrównoważone podejście w swojej działalności biznesowej. Uzupełnieniem podręcznika będzie cyfrowy kurs RAW, który, podobnie jak aplikacja, zostanie opracowany przez Danmar Computers z Polski, partnera odpowiedzialnego za działania z zakresu IT/ICT. Aplikacja będzie zawierała ćwiczenia – „pigułki” i quizy edukacyjne, kreator strategii, który pozwoli na stworzenie własnej, spersonalizowanej ścieżki działania, wspierającej proces transformacji, a także narzędzie do śledzenia indywidualnego śladu ekologicznego (w formie gry).

 

Podręcznik już niebawem zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu – zarówno w języku angielskim, jak i językach narodowych partnerów: https://raw.erasmus.site/

 

Hostem spotkania była instytucja EuroVértice.

 

 

 

Partnerstwo RAW tworzą:

 

  • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – Polska (koordynator),
  • Mindshift Talent Advisory – Portugalia,
  • Danmar Computers – Polska,
  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Gabrowie (GbCCI) – Bułgaria,
  • EuroVértice – Hiszpania,
  • Association of Academicians Union – Turcja.

 

Projekt realizowany jest w ramach Erasmus+, KA220-VET Cooperation partnerships in vocational education and training.

 

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

 

Najnowsze