Rozwój technologii informatycznych i automatyzacji oraz ich implementacja w procesach produkcyjnych, ale nie tylko, przekształca tradycyjny przemysł, wprowadzając go na nowy poziom rozwoju organizacyjnego. Obecnie mówi się o czwartej rewolucji przemysłowej, czyli inaczej – Industry 4.0 – rzeczywistości, w której na szeroką, jak nigdy wcześniej, skalę mamy do czynienia z implementacją inteligentnych urządzeń na liniach produkcyjnych, które mogą komunikować się autonomicznie wzdłuż łańcucha wartości. Industry 4.0 integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Z drugiej strony jesteśmy tuż przed piątą rewolucją przemysłową – Industry 5.0 będzie erą machine learning i sztucznej inteligencji, erą danych i uczenia się na ich podstawie. Ale będzie to też czas nowych systemów – mówi Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem – dr Marcin Lis.

 

W nowym roku 2021 Akademia WSB do oferty studiów podyplomowych wprowadziła nowy kierunek studiów MBA Industry 5.0, realizowany we współpracy z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0. Program studiów, przygotowany w konsultacji z menedżerami przedsiębiorstw produkcyjnych, dedykowany jest osobom zajmującym się wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania i programów usprawnienia produkcji, ale też usług.

 

Studia MBA Industry 5.0 przygotowują menedżerów do funkcjonowania w nowej rzeczywistości i wykorzystywania rozwiązań Industry 4.0 i Industry 5.0 – dodaje dr Marcin Lis.

 

Słuchacze studiów MBA Industry 5.0 zdobędą wiedzę m.in. poprzez wizyty w wirtualnych laboratoriach i fabrykach firm produkcyjnych, a w trakcie zajęć będą mieli możliwość przyjrzeć się jak funkcjonują czołowe przedsiębiorstwa wdrażające narzędzia ciągłego doskonalenia, m.in. KAIZEN, 5S, Lean Management, WCM, Six Sigma. Zajęcia prowadzone będą przez konsultantów, praktyków z Kaizen Institute Poland oraz praktyków z Instytutu Industry 4.0. Oprócz przedmiotów ogólnomenedżerskich, takich jak analiza i zarządzanie strategiczne, finanse i rachunkowość, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, projektami i relacjami z klientem, marketing i zarządzanie sprzedażą, dostosowanych jednak do branży produkcyjnej i usługowej, program studiów zawiera także szereg przedmiotów specjalistycznych. Słuchacze dowiedzą się m.in., jak budować strategię Industry 4.0 oraz 5.0 w nowej rzeczywistości, w której zachodzą procesy automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, m.in. z wykorzystaniem robotów przemysłowych i internetu rzeczy, jak usprawniać procesy w obszarze produkcji i usług przy pomocy narzędzi Industry 4.0, np. Lean Manufacturing / Management, World Class Manufacturing, 5S, Six Sigma, mapowanie procesów (VSM). Dowiedzą się także, jak dokonać transformacji KAIZEN w kontekście Industry 4.0, jakie możliwości daje wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, jak budować nowoczesne modele biznesowe w obszarze Industry 5.0, jak korzystać ze sztucznej inteligencji oraz Maszynowego Uczenia się, jak zarządzać danymi w chmurze (Cloud Computing) czy jak zarządzać ludźmi w kontekście Industry 4.0 i 5.0.

 

We współpracy z międzynarodową kadrą ekspertów udało nam się stworzyć unikalne studia bazujące na skutecznych narzędziach. To będą pierwsze tego typu studia w Polsce, które wyróżnia najnowsza wiedza na temat produkcji i efektywnego łączenia automatyki, robotyki i cyfryzacji z człowiekiem – mówi Mariusz Bryke, Dyrektor Zarządzający Kaizen Institute Poland. Nie mówimy jeszcze o piątej rewolucji przemysłowej. Chcemy zaprezentować raczej koncepcję, która dotyczy powrotu ludzkiego wymiaru do przemysłu, czyli zwiększenia stopnia współpracy pomiędzy ludźmi oraz inteligentnymi systemami produkcyjnymi. Na przykład robotami, które współpracując ramię w ramię z pracownikami nadadzą produkcji nową dynamikę i uwolnią dodatkowy czas i potencjał pracowników na inne działania przynoszące wartość dodaną dla organizacji. To również podejście nie akceptujące marnotrawstwa, stąd w programie Studiów znalazły się elementy kaizen.

 

W ramach studiów słuchacze dowiedzą się, jak nowoczesne rozwiązania przemysłowe działają w praktyce oraz jak przygotować zespół do rewolucji cyfrowej. Będą mieli okazję zobaczyć także nowoczesne rozwiązania na przykładzie mniejszych firm – np. w jednej, zatrudniającej tylko 160 osób, a będącej czołowym producentem maszyn, zapoznają się z wykorzystaniem tzw. cyfrowego bliźniaka (digital twin), stanowiącego połączenie fizycznego obiektu oraz jego cyfrowego odwzorowania w przestrzeni wirtualnej, co realizowane jest dzięki możliwości przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i stałej aktualizacji stanu obiektów i procesów. To rozwiązanie zapewnia firmie ogromną przewagę konkurencyjną – dodaje Tomasz Haiduk, Prezes Instytutu Industry 4.0

 

Dyplom Studiów podyplomowych MBA Industry 5.0 upoważnia i daje możliwość ubiegania się o członkostwo w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W ramach programu Słuchacze otrzymają certyfikat Praktyka Kaizen, a po spełnieniu warunków dodatkowych, będą mogli uzyskać cenione i uznawane na całym świecie certyfikaty Trenera i Menedżera Kaizen wydane przez Kaizen Institute.

 

Zajęcia na studiach MBA będą odbywały się w formule on-line oraz z wykorzystaniem rozwiązań hybrydowych, m.in. systemu wideokonferencji i kamer śledzących.

 

Trwa rekrutacja na studia MBA Industry 5.0, szczegóły: wsb.edu.pl/mbaindustry

 

Zajęcia już w marcu 2021 r.

Najnowsze