Kraj Basków, położony w północnej części Hiszpanii, jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Europie. Przemysł stanowi 24,6% PKB regionu (UE-28: 19,3%) to taki sam poziom, który osiągnęły na przykład Niemcy. Głęboka tradycja przemysłowa i silne zaangażowanie w innowacje sprawiają, że region ten jest otwarty na rynki międzynarodowe. Znajduje się tu ponad 3.400 firm produkcyjnych eksportujących swoje produkty do wszystkich krajów na świecie, a ponad 1.860 z nich ma swoje biura lub fabryki w innych krajach. Eksport stanowi obecnie 33,3% PKB Kraju Basków.

 

Przemysł baskijski, wspierany działaniami rządu baskijskiego, posiadający solidną podstawę i wysoki poziom technologii, jest punktem odniesienia dla innych regionów i podstawą do nawiązania międzynarodowych relacji. Nieprzerwany wyścig w kierunku konkurencyjności w globalnej i wysoko uprzemysłowionej gospodarce odzwierciedlony został w najnowszym Planie Internacjonalizacji i Przemysłu przygotowanym przez administrację regionu. Skupia się on na analizie wdrożenia trzech nowych trendów przemian przed którymi stoi UE: transformacja cyfrowa, transformacja społeczno-zdrowotna oraz transformacja energetyczna.

 

Kraj Basków stoi na równi z europejskimi krajami pod względem wysokiego poziomu innowacyjności, stając się przykładem na skalę światową w różnych sektorach przemysłu, takich jak energia odnawialna czy Przemysł 40. Rozwój cyfryzacji jest jednym z celów kolejnych Planów Przemysłowych w regionie. Baskijski przemysł teleinformatyczny współpracując ściśle z takimi ośrodkami technologicznymi, jak na przykład Basque Cybersecurity Centre (Baskijskie Centrum Cyberbezpieczeństwa) dostarcza innowacyjnych rozwiązań w zakresie inteligentnych miast, sztucznej inteligencji oraz bezpiecznych technologii.

 

Baskijski sektor energetyczny skupia ponad 350 firm, które zapewniają ponad 70.000 lokalnych miejsc pracy. Firmy te są obecne w całym łańcuchu wartości sektora, od produkcji towarów lub usług do instalacji i konserwacji infrastruktury energetycznej. Lokalny przemysł energetyczny wspierany jest przez centra technologiczne, takie jak Tecnalia, Windbox i Harshlab, a rezultat współpracy pomiędzy firmami i centrami technologicznymi jest jednym z kluczowych czynników przyczyniających się do sukcesu rozwoju lokalnego sektora energii. Rozwój inteligentnej sieci, efektywność energetyczna, wodór i energia morska są obecnie strategicznymi celami baskijskiego przemysłu energetycznego.

 

 

Kraj Basków jest liderem we wdrażaniu europejskiej polityki ochrony środowiska. Nowy Baskijski Zielony Ład ma na celu wspieranie rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym jako osi konkurencyjności regionu. Zaangażowanie w wykonanie unijnych zaleceń w temacie ochrony środowiska doprowadziło do powstania bardzo dynamicznego sektora przemysłu środowiskowego, który tworzy zaawansowane modele czystych procesów produkcyjnych, proponuje rozwiązania zmniejszające zużycie surowców i zasobów przez firmy oraz minimalizuje negatywny wpływ oddziaływania przemysłu na środowisko. W Kraju Basków działa 436 firm z sektora ochrony środowiska, które stanowią niesłychanie ważną część lokalnego ekosystemu, przyczyniając się do rozwoju takich przedsięwzięć jak: integralna transformacja regionów i miast, przekształcanie obszarów zniszczonych przemysłową działalnością człowieka w nowe obszary rozwoju społeczno-gospodarczego, gospodarowanie odpadami czy gospodarka obiegu zamkniętego.

 

Kraj Basków utrzymuje bliskie stosunki z Polską, gdzie od lat działa wiele baskijskich firm. Podobieństwa w strukturze gospodarczej i przemysłowej obu rynków ułatwiają wymianę sprawdzonych rozwiązań i doświadczeń. Polska jest również jednym z dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych Kraju Basków. W związku z intensywną wymianą towarów i usług, baskijski rząd otworzył w Polsce jedno ze swoich siedemnastu zagranicznych biur Basque Trade and Investment, którego funkcją jest wspieranie baskijskich firm prowadzących działalność biznesową w Polsce, jak również tworzenie i zacieśnianie więzi pomiędzy polską administracją a Krajem Basków.

 

KONTAKT:

Iwona Gieldowska, Dyrektor biura Basque Trade & Investment POLAND & UKRAINE

Rondo ONZ 1, II p. Dago Centrum, Warszawa

+48 502 218 200

igieldowska@basquetrade.eus

www.basquetrade.eus

 

Artykuł ukazał się w czerwcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze