A1 Europe – firma doradcza z dużym doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych – zachęca śląskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w konkursie o dofinansowanie, realizowanym w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki – 3.2 Innowacje w MŚP.

 

Celem projektu jest utrzymanie/ wzrost konkurencyjności oraz liczby miejsc pracy.

 

Max. wartość dofinansowania: 800 tys. zł.

Max. poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 

– Koszty środków trwałych, maszyny i urządzenia,

– Koszty wynagrodzeń,

– Koszty nabycia materiałów i robót budowlanych,

– Koszty wartości niematerialnych i prawnych.

 

Najważniejsze informacje:

 

– wsparcie kosztów bieżących przeznaczone jest wyłącznie dla przedsiębiorstw dotkniętych rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 i przyczyni się do utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją,

– nieobligatoryjność opinii o innowacyjności,

– okres realizacji projektu: max. do 2 lat od podpisania umowy, jednakże termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu upływa 31 grudnia 2023 r.

 

Zapraszamy do kontaktu:

 

A1 Europe

30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8A

+48 12 259 80 70-71

biuro@a1europe.pl

www.a1europe.pl

 

Spółka A1 Europe należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

 

Zainteresował Cię temat? Przeczytaj także o innych aktywnościach i ofertach #RIGMember:

 

 

Najnowsze