Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Śp.

 

Emilii Donocik

 

Mamy
Honorowego Prezesa
i założyciela Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Tadeusza Donocika

 

 

 

Oddajemy cześć Jej pamięci, składając na ręce Pana Prezesa
oraz najbliższych wyrazy ogromnego żalu i współczucia

 

 

 

w  imieniu całej społeczności
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 

Tomasz Zjawiony
Prezes
Dyrektor Generalny

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 

Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

 

 

Katowice, 21 grudnia 2020 r.

Najnowsze