Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej realizowane jest badanie na temat: Koncepcji przemysłu 4.0 w polskim przemyśle stalowym i na rynku użytkowników stali oraz dystrybutorów wyrobów stalowych. Uczelnia zaprasza osoby związane z sektorem hutniczym, użytkowników stali i ekspertów z dziedziny hutnictwa do udziału w ankiecie.

 

Badanie ma określić stopień implementacji koncepcji Przemysłu 4.0 w polskim sektorze (przemyśle) stalowym wraz z rynkami pokrewnymi.

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do celów naukowych. Wnioski z badania będą także prezentowane na spotkania branżowych organizowanych w celu wymiany istotnych informacji.

 

Ankieta do pobrania:

Kwestionariusz ankiety P.4.0.

 

Wypełnioną ankietę należy wysyłać na adres autorki badania, prof. Politechniki Śląskiej dr hab. inż. Bożeny Gajdzik:

bozena.gajdzik@polsl.pl.

Najnowsze