Wyniki roku 2022 pokazują, że od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (2018r.) w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wydaliśmy ponad 300 decyzji o wsparciu na łączną wartość 21,5 mld złotych zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych. Biorąc pod uwagę wyniki globalne, w skali kraju jesteśmy liderem jeśli chodzi o liczbę wydanych decyzji. Zostaliśmy po raz trzeci z rzędu najlepszą strefą ekonomiczną w Europie, a po raz pierwszy trzecią na świecie według ostatniego rankingu Financial Times.

 

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii podsumowujących ubiegły rok, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 do końca grudnia 2022) wydano łącznie 1 965 decyzji o wsparciu, na 98,5 mld deklarowanej wartości inwestycji oraz prawie 43 tys. nowych miejsc pracy. W zbiorczym zestawieniu dotychczasowych efektów PSI w Polsce, wyniki Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to 15-17 % efektów wszystkich specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Wraz z Łódzką i Pomorską SSE wydaliśmy łącznie 222 decyzje o wsparciu (50% wszystkich decyzji z 2022) na łączną wartość inwestycji 10,2 mld złotych (41% wartości wszystkich decyzji z 2022).

 

 

Najbardziej cieszą utrzymane miejsca pracy

 

W 2022 r. KSSE S.A. skutecznie obsłużyła 78 projektów inwestycyjnych. Wartość deklarowanych przez naszych inwestorów wydatków inwestycyjnych wyniosła prawie 2,3 mld złotych, jednocześnie zadeklarowano ponad 1 150 nowych miejsc pracy. Z punktu widzenia zapewnienia stabilności miejsc pracy utworzonych w ramach projektów z lat poprzednich, szczególnie cieszą tez utrzymane miejsca pracy. W ramach reinwestycji, kolejnych projektów na terenie KSSE, takich utrzymanych nowych miejsc pracy jest ponad 9000. 

 

Natomiast biorąc pod uwagę strategię Zarządu Spółki na rok 2022, również niekorzystną sytuację geopolityczną, skupiliśmy się na pozyskiwaniu firm z udziałem kapitału polskiego,
z sektora MŚP. Z wydanych w 2022 r. 78 decyzji o wsparciu: 48 decyzji wydano dla firm
z sektora MŚP, natomiast 49 decyzji wydano dla firm z polskim kapitałem. Ponad 60 procent przedsiębiorstw z polskim kapitałem, reprezentujących sektor MŚP w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, potwierdza nowy trend w tym obszarze.

 

 

W 2022 roku postawiliśmy sobie za cel dotarcie do mikro, małych i średnich firm, aby jak najwięcej z nich skorzystało z narzędzi wsparcia oferowanych przez strefę. Poprzez liczne działania m.in. internetową kampanię promocyjną, nasze założenia zostały spełnione. Odczarowaliśmy stereotyp, że strefy ekonomiczne są jedynie dla największych globalnych firm i korporacji. Udowodniliśmy, iż wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji to również kluczowy instrument rozwoju naszych Inwestorów, nie zamierzamy zwalniać! Cieszymy się szczególnie z tego, że wśród naszych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, bo świadczy to o tym, że ich potencjał biznesowy zarówno w Polsce, jak i na świecie wciąż rośnie – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

 

Przykłady lokowania biznesu w strefie w roku 2022

 

PROTECH – celem inwestycji z sektora MŚP jest zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego o precyzyjny automat tokarski wraz z osprzętem. Aby zareagować na zwiększenie zapotrzebowania na precyzyjne detale toczone ze stali nierdzewnej, spółka chce zwiększyć możliwości produkcyjne i z tego powodu podjęła decyzję o realizacji kolejnej inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji
w dotychczasowej lokalizacji, miejscowości Gierałtowice.

 

CALMTEC Przemysław Krochmal – planowana inwestycja polega na budowie nowego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej, w którym wytwarzane będą
konstrukcje metalowe i ich części, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznej mechanicznej obróbki metali wraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii cięcia laserowego i plazmowego. Możliwość uzyskania pomocy publicznej na podstawie niniejszej decyzji pozwoli Firmie na zrealizowanie jednego z zakładanych celów – rozwój na rosnące potrzeby rynku w zakresie wytwarzania konstrukcji metalowych i ich części najwyższej jakości, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii obróbki metali. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych i konkurencyjności i przedsiębiorstwa.

 

KUBARA – polski Inwestor w ramach nowej inwestycji planuje zwiększenie zdolności
produkcyjnych w zakładzie w Częstochowie, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji artykułów spożywczych,
w tym zdrowej żywności. Równocześnie planowana jest rozbudowa w celu poszerzenia możliwości technologicznych dot. produkcji wyrobów wegetariańskich oraz rozwoju dotychczasowego portfolio produktowego poprzez usprawnienie procesów technologicznych.

 

ILC Dover – inwestycja dotyczy utworzenia nowego zakładu produkcyjnego w ramach
parku logistycznego w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 309. Zakres inwestycji będzie obejmował zakup i wytworzenie we własnym zakresie wyposażenia – w tym wyposażenia cleanroomu, produkcyjnego, laboratoryjnego magazynowego, IT, etc. Planowany zakład spółki zlokalizowany będzie blisko centrum Gliwic i ok. 27 km od centrum Katowic, co ma duże znaczenie pod kątem możliwości rekrutacji odpowiednio wykształconych i wykwalifikowanych pracowników jak i planowanej przyszłej współpracy ze szkołami oraz uczelniami.

 

BEUMER Group Poland – jest częścią międzynarodowego przedsiębiorstwa BEUMER Group z siedzibą w Niemczech, które jest międzynarodowym liderem dostarczającym rozwiązania z branży intralogistyki obejmującej techniki transportu, przeładowywania, paletyzowania, pakowania, sortowania i dystrybucji. Spółka BEUMER w ramach inwestycji objętej decyzją o wsparciu, planuje utworzyć w Gliwicach centrum nowoczesnych usług dla biznesu – Centrum Inżynieryjne, IT & R&D Nowe Gliwice. Na działce zlokalizowanej przy ul. Bojkowskiej firma planuje wybudować nowoczesny obiekt o powierzchni min. 1 200 m2, będzie to powierzchnia biurowa dla inżynierów i innych pracowników zaangażowanych w działalność projektową i konstrukcyjną oraz przestrzeń, w której odbywać się będzie montaż prototypów oraz ich testowanie. Do kategorii usług IT świadczonych przez spółkę należeć będzie m.in. wsparcie IT pozostałych spółek BEUMER Group, rozwój nowych programów czy zastosowań systemów ERP, tworzenie nowego i rozwijanie istniejącego oprogramowania stosowanego w urządzeniach i systemach objętych ofertą spółki.

 

 

###

 

O Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.:

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została powołana 18 czerwca 1996 r. w celu wsparcia i przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w regionie. Dzisiaj uznawana jest za lidera wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, co potwierdza m.in. pierwsze miejscu w Europie oraz pozycja w pierwszej piątce najlepszych specjalnych stref ekonomicznych na świecie (wg rankingu FDI Business Financial Times 2021). KSSE obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego. Obecnie działa w niej ponad 540 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 43 mld złotych i stworzyły ponad 90 000 miejsc pracy. KSSE stawia na łączenie nauki z biznesem, budowanie partnerstwa w procesie inwestycyjnym, efektywną współpracę Polski z zagranicą oraz wsparcie w zapewnianiu wysoko wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby rynku pracy i przedsiębiorców.

 

www.ksse.com.pl

Najnowsze