Zbliżający się rok szkolny to moment rozpoczęcia naboru firm do piątej edycji programu Katowice Miastem Fachowców. Celem programu jest ukazanie perspektyw zawodowych edukacji branżowej i technicznej oraz dostosowywanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

Dzięki takim programom jak Katowice Miastem Fachowców, oferta edukacyjna katowickich szkół coraz lepiej odpowiada na zapotrzebowanie ze strony uczniów i środowiska biznesu. Projekt pozwala poznać pracę w konkretnym zawodzie, a co za tym idzie zaplanować rozwój zawodowy na etapie edukacji. W ten sposób chcemy odpowiadać na potrzeby rynku, na którym są dzisiaj bardzo potrzebni fachowcy, a młodym ludziom pokazać, że taka praca może być atrakcyjna i satysfakcjonująca. Tej jesieni rozpoczynamy już piątą edycję programu Katowice Miastem Fachowców. Do tej pory prawie 4 tys. uczniów katowickich szkół skorzystało z możliwości jakie on daje – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 

 

Dotychczasowe edycje programu Katowice Miastem Fachowców pokazały rosnące zainteresowanie młodzieży wyborem dalszego kształcenia w szkołach zawodowych i branżowych. Zmienia się też postrzeganie zawodów technicznych i rzemieślniczych przez uczniów i ich rodziców. Coraz częściej są one postrzegane jako branże przyszłościowe, potrzebne na rynku pracy – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

 

Przedsiębiorcy także chętnie biorą udział w programie – jest on dla firm okazją nie tylko do promowania swojej działalności, ale również do zdobycia nowej grupy potencjalnych pracowników. W dotychczasowych czterech edycjach programu Katowice Miastem Fachowców wzięło udział prawie 4 tys. uczniów szkół podstawowych, odbyło się 195 wizyt studyjnych w firmach oraz 205 wizyt w szkołach branżowych i technicznych, a także podpisano 29 listów intencyjnych z przedsiębiorcami.

 

– Cieszy nas, że program Katowice Miastem Fachowców na stałe wpisał się w obszar współpracy samorządu z lokalnym biznesem, i że coraz więcej firm działających w Katowicach dostrzega swoją rolę w procesie rozwoju gospodarczego miasta – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik wydziału obsługi inwestorów. W poprzedniej edycji uczniowie stojący przed wyborem dalszej ścieżki edukacji zawodowej poznali specyfikę pracy w takich zawodach, jak m.in.: kaletnik, operator maszyn CNC i EDM, mechanik, hydraulik, mechatronik, kierowca autobusu, instalator wodno-kanalizacyjny, murarz, elektryk, technolog robót wykończeniowych, szlifierz, frezer, hartownik, walcownik, kontroler jakości, kucharz, kelner, architekt, projektant, grafik, specjalista i technik w obszarze AI, cyberbezpieczeństwa, IT i analizy danych.

 

Program jest realizowany w formule składającej się z czterech modułów. Pierwszym z nich jest lekcja wychowawcza w szkole, wprowadzająca uczniów w tematykę wyboru dalszej ścieżki edukacji zawodowej. Drugi moduł – kluczowy w całym programie – to wizyty studyjne uczniów klas VII szkół podstawowych u katowickich przedsiębiorców, którzy zgłosili się do współpracy z miastem w tym zakresie. Następnie uczniowie udają się na wizyty do szkół branżowych i technicznych kształcących w zawodach, których dotyczyły wizyty studyjne w firmach. Ostatnim modułem programu są podsumowujące lekcje wychowawcze prowadzone w ramach zajęć szkolnych.

 

Program Katowice Miastem Fachowców to jeden z wielu projektów edukacyjnych realizowanych przez miasto. Warto przypomnieć chociażby program „Jak ryba w wodzie” skierowany do młodszych uczniów szkół podstawowych, „Zakodowane Katowice” czy „Matematyczne Katowice”.  Przypomnijmy, że w grudniu 2021 roku Stowarzyszenie EuroScience ogłosiło przyznanie Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 (EMN). To efekt wysiłków miasta Katowice oraz siedmiu publicznych uczelni tworzących Konsorcjum Akademickie – Katowice Miasto Nauki. Pozyskanie tytułu to szansa zwiększenie atrakcyjności miasta, wprowadzenie innowacyjnych koncepcji, pobudzenie turystyki czy też wzrost zaangażowania mieszkańców i społeczności naukowej w rozwój miasta.

 

Tegoroczna edycja zaplanowana jest na semestr zimowy i rozpocznie się już 2 października! Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do uczestnictwa w programie do 11 września br. poprzez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie: https://bit.ly/3DZOVZ8. Następnie podpisane zostaną listy intencyjne o współpracy z przedsiębiorcami, a uczniowie klas VII szkół podstawowych będą mogli zapisywać się na wizyty w firmach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Najnowsze