O nowych wyzwaniach edukacji i o tym, co jest dziś podstawą przyszłego sukcesu naszych dzieci rozmawiamy ze współzałożycielem i prezesem zarządu Maple Bear Schools Polska, Grzegorzem Eszem.

 

Mówi się (i potwierdzają to analizy), że znakomita większość zawodów, w których będą pracować nasze dzieci, nie została jeszcze nawet wymyślona. Jak zatem rodzice mogą zadbać o przyszłość swoich dzieci, ułatwić im jak najlepszy start i późniejszy sukces w życiu?

 

Niedawno opublikowany Raport „Future of Jobs Surveys” opracowany przez World Economic Forum nie pozostawia wątpliwości, że dziś potrzebne i pożądane przez rynek są zupełnie inne umiejętności, niż te, które zdobywaliśmy w szkołach. Najbardziej podstawową kompetencją wymaganą od pracowników na świecie jest dziś umiejętność analitycznego myślenia, a zaraz po niej kreatywność. Te umiejętności należą do zestawu, który został już opisany i funkcjonuje dziś pod nazwą „Kompetencji XXI wieku”. W ich skutecznym nauczaniu przoduje Kanada, która z myślą o ich rozwijaniu stworzyła nową metodologię nauczania, dzięki której dziś kanadyjska edukacja uważana jest za jedną z najlepszych na świecie.

 

 

Co wyjątkowego ma kanadyjski model edukacji, czego nie mają swoich szkołach inne kraje?

 

Kanadyjski model edukacji jest oparty na podejściu skoncentrowanym na dziecku. Nie pozostawia nikogo w tyle, pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności i osiągać wysokie wyniki. W kanadyjskiej metodologii szczególnie duży nacisk kładziony jest na rozwijanie kreatywności u uczniów. Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i narzędzia, które pomagają uczniom myśleć poza schematami, rozwiązywać problemy w innowacyjny sposób i wyrażać własne pomysły. Podczas zajęć promują aktywne uczestnictwo uczniów w procesie edukacyjnym. Uczniowie są zachęcani do zadawania pytań, analizowania informacji, formułowania własnych opinii i podejmowania samodzielnych decyzji. To prowadzi do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, gdyż uczniowie muszą oceniać różne punkty widzenia, analizować argumenty i wyciągać wnioski.

 

Metodologia nauczania w Kanadzie promuje również współpracę i dialog między uczniami oraz między uczniami a nauczycielami. Uczniowie uczą się pracować w grupach, dyskutować, wymieniać poglądy i wspólnie rozwiązywać problemy. W ten sposób rozwijane są umiejętności komunikacji, współpracy, argumentacji i słuchania innych punktów widzenia – wszystkie te umiejętności są niezbędne do kreatywnego myślenia i krytycznej analizy.

 

Według Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), piętnastoletni kanadyjscy uczniowie konsekwentnie wykazują znakomite wyniki w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce i naukach ścisłych. Tym samym Kanada plasuje się w pierwszej piątce krajów o najlepszych wynikach na świecie i na pierwszym miejscu wśród krajów anglojęzycznych.

 

Nie każdy rodzic jednak zdecyduje się na przeprowadzkę do Kanady, aby zapewnić dziecku jak najlepszą nowoczesną edukację. Czy jest jakieś inne rozwiązanie?

 

Tak, właśnie przywieźliśmy to rozwiązanie do Polski, a mówiąc dokładnie do Katowic. Już 4 września 2023 r. w pięknym historycznym budynku szkolnym, w samym centrum Katowic, przy ulicy Stawowej 6 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dwujęzycznej kanadyjskiej Szkole i Przedszkolu Maple Bear. Maple Bear jest eksportowym produktem kanadyjskiej edukacji jest Maple Bear – jest to największa prywatna sieć edukacyjna na świecie, która przenosi do innych krajów to, co najlepsze z kanadyjskiej metodologii i edukacji dwujęzycznej, łącząc je skutecznie z lokalną podstawą programową.

 

 

Ile szkół Maple Bear działa dziś na świecie?

 

Obecnie na świecie działa 560 przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. W planach polskiego oddziału Maple Bear jest otwarcie 40 szkół w całej Polsce. W rozwój polskiej sieci szkół i przedszkoli Maple Bear są zaangażowani inwestorzy i fundusze z Europy i innych krajów świata. Naszym głównym inwestorem jest fundusz Vantage Best in Class, który w projekt rozwoju sieci szkół Maple Bear w Europie Środkowej inwestuje 100 mln euro. W planach polskiego oddziału Maple Bear jest otwarcie 40 szkół w całej Polsce. Po katowickiej szkole kolejne placówki zostaną uruchomione w Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu, gdzie pozyskaliśmy już odpowiednie, zgodne ze światowymi standardami Maple Bear lokalizacje i właśnie rozpoczynamy budowy lub remonty.

 

Czy nauka w Maple Bear jest prostym przeniesieniem kanadyjskiego programu nauczania?

 

Zasadnicza różnica pomiędzy kanadyjską szkołą w Kanadzie i szkołą Maple Bear w dowolnym miejscu świata polega na tym, że nasze szkoły są autentycznie dwujęzyczne i działają w oparciu o kanadyjską i krajową podstawę programową. W katowickiej szkole Maple Bear, podobnie jak w innych szkołach na całym świecie, edukacja przedszkolna będzie prowadzona przy zastosowaniu podejścia immersyjnego: nauczyciele będą prowadzić zajęcia głównie po angielsku, aby dzieci miały stały kontakt z żywym językiem.

W szkole podstawowej program będzie realizowany w obu językach: lokalne programy nauczania, takie jak literatura polska czy historia będą prowadzone się w języku polskim, inne zajęcia w języku angielskim. To oznacza, że każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły może bez problemu kontynuować edukację w każdym innym systemie: w polskiej szkole lub w dowolnym kraju za granicą. Nie jest przywiązane do jednego systemu, co daje mu dużo większe możliwości. Nasze dzieci skończą szkołę z polskim świadectwem ukończenia szkoły podstawowej i kanadyjskim certyfikatem potwierdzającym realizację kanadyjskiego programu, który oczywiście jest uznany na całym świecie i nie pozostawia żadnych wątpliwości do co nabytych umiejętności dziecka.

 

 

Jak zatem wyglądają zajęcia w szkołach i przedszkolach Maple Bear?

 

Nauka w Maple Bear, zgodnie z kanadyjską metodologią opiera się na odkrywaniu, eksperymentowaniu i rozwiązywaniu problemów. W oparciu o te zasady, tradycyjne metody nauczania są zastępowane przez edukację, która zachęca uczniów do badania otaczającego ich środowiska i poszukiwania odpowiedzi na pytania ważne dla ich codziennego życia.

 

Kanadyjscy edukatorzy, odpowiedzialni za program nauczania Maple Bear wierzą, że już od najmłodszych lat należy zapewnić uczniom zajęcia, które w przyszłości ułatwią funkcjonowanie w nowoczesnych społeczeństwach, gdzie komunikacja, współpraca, krytyczne myślenie, kreatywność oraz umiejętności cyfrowe odgrywają ogromną rolę. W Maple Bear nauka programowania pojawia się już w przedszkolu. Zgodnie z kanadyjską metodologią umiejętność czytania i pisania polega na czytaniu, aby się uczyć, a nie tylko na uczeniu się czytania. Chodzi o rozwijanie zdolności i motywacji do identyfikowania, rozumienia, interpretowania, tworzenia i przekazywania wiedzy.

 

Czy można się nauczyć analitycznego myślenia?

 

Można, ale w odróżnieniu od twardych umiejętności jak czytanie czy liczenie, jest to kompetencja, która wymaga budowania od najwcześniejszych lat życia dziecka, we wczesnym wieku przedszkolnym, a nawet jeszcze wcześniej, gdyż mówimy tu w zasadzie o cechach charakteru, a nie o konkretnych twardych i policzalnych umiejętnościach. Dziś wiadomo, że okres przedszkolny jest to okres, w którym kształtują się zdolności percepcyjne i umiejętności uczenia się, pierwsza wiedza społeczna i pierwsze nawyki, co w rezultacie może stanowić solidny fundament w przyszłym życiu dorosłego człowieka.

 

Aby nauczyć dziecko analitycznego podejścia i kreatywnego myślenia, potrzebne jest przyjazne i zachęcające do ciekawości środowisko, w którym popełnianie błędów jest sposobem na naukę, a zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi jest wysoko oceniane. Kanada już pod koniec XX wieku radykalnie zmieniła metodologię nauczania z myślą o rozwijaniu umiejętności XXI wieku, a my ten program będziemy wdrażać i adaptować, łącząc go z polską podstawą programową.

 

Czego jeszcze nauczą się dzieci w Maple Bear?

 

Jednym z kamieni milowych, na których Maple Bear zbudował sukces na całym świecie jest dwujęzyczność. W polskich szkołach i przedszkolach Maple Bear, podobnie jak w placówkach Maple Bear na całym świecie, edukacja przedszkolna będzie prowadzona przy zastosowaniu podejścia immersyjnego: nauczyciele prowadzą zajęcia głównie po angielsku, aby dzieci miały stały kontakt z żywym językiem.

 

Ogromną zaletą tej metodologii jest potwierdzony badaniami fakt, że zaledwie po dwóch lub trzech latach w programie immersyjnym, uczniowie wykazują się płynnością i pewnością siebie w posługiwaniu się językiem immersyjnym, a ich umiejętności słuchania i czytania są porównywalne z umiejętnościami rodzimych użytkowników języka w tym samym wieku (Johnson & Swain, 1997), choć oczywiście na naukę języka obcego i finalny poziom ucznia ma wpływ wiele czynników, w tym osobowość i motywacja uczniów, oczekiwania nauczycieli czy wsparcie rodziców. Najnowsze badania potwierdzają również, że gdy dzieci uczą̨ się̨ więcej niż̇ jednego języka, jednocześnie podnoszą w ten sposób swoje umiejętności w obszarze poznawczym, zwiększając umiejętność rozumienia, kreatywność́ i analityczne myślenie.

 

Jak konkretnie wyglądają zajęcia? Kto decyduje o tym, co się dzieje w klasach, jak wyglądają lekcje?

 

O jakości nauczania w szkołach Maple Bear decyduje unikalny system rozwijania kompetencji nauczycieli. Czuwa nad tym Rada Akademicka złożona z ponad 200 wybitnych kanadyjskich edukatorów, którzy zajmują się nie tyko tworzeniem unikalnych programów nauczania, będących połączeniem kanadyjskiej metodologii i podstawy programowej z wymogami lokalnymi, ale przede wszystkim stałą ewaluacją i edukacją nauczycieli zatrudnionych w szkołach Maple Bear. Można łatwo sobie wyobrazić, ile pracy musiał włożyć polsko-kanadyjski team, w napisanie zupełnie nowych programów nauczania, które łączą wymogi polskiej podstawy programowej z kanadyjską i będą realizowane zgodnie z kanadyjską metodologią nauczania. Zespół naszych konsultantów pracuje nad tym już od kilku miesięcy i z dumą mogę powiedzieć, że program, który będziemy realizować w naszych szkołach w Polsce, jest już gotowy.

 

 

Czy to prawda, że zajęcia w klasie będą prowadzone nie przez jednego, ale przez dwoje nauczycieli?

 

Tak, w każdej klasie – zarówno w przedszkolu jak i szkole – zajęcia będzie prowadzić jednocześnie dwójka nauczycieli. Jest to strategiczne podejście, które umożliwia realizację programu nauczania dostosowanego do zajęć grupowych oraz zapewnia najwyższe standardy Maple Bear. Proces nauki prowadzony jest w oparciu o zróżnicowane tematycznie centra aktywności, dzięki czemu dzieci mogą eksperymentować, odkrywać, nawiązywać społeczne interakcje i rozwijać różnorodne zainteresowania, a jednocześnie przebywać w środowisku bogatym językowo.

 

Czy w szkole będą uczyć zagraniczni nauczyciele?

 

Nasze grono pedagogiczne będzie równie międzynarodowe, jak w szkołach kanadyjskich. Mamy nauczycieli z różnych bliskich i dalekich krajów, ale też doskonałą kadrę z Polski. W Maple Bear miejsce urodzenia i język ojczysty nie są podstawowym kryterium przy rekrutacji nauczycieli. Nasza rekrutacja to proces długotrwały i skomplikowany. Wszyscy kandydaci musieli przejść przez wiele etapów rekrutacji. Pierwszym z nich była długa i wymagająca rozmowa z doradcą akademickim z Kanady, który weryfikował nie tylko umiejętności językowe, ale też kompetencje pedagogiczne i otwartość na nowe metody nauczania. Wybraliśmy najlepszych z najlepszych, a naprawdę wybór mieliśmy ogromny, gdyż reputacja Maple Bear jako miejsca, w którym dobrze rozwijać karierę zawodową, dotarła do Polski jeszcze zanim na dobre ruszyliśmy z projektem szkoły w Katowicach.

 

 

Proszę nam jeszcze opowiedzieć o naszej nowej katowickiej szkole…

 

W styczniu br. rozpoczęliśmy remont, aby przystosować zabytkowy budynek do światowych standardów Maple Bear, ale też do wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych obowiązujących w Polsce. O skali prac niech świadczy informacja, że z budowy wywieźliśmy ponad 50 ton gruzu. Na kampus Maple Bear składają się: odrestaurowany budynek szkoły oraz budynek z dwoma salami gimnastycznymi. Plac pomiędzy nimi wypełni nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.

 

Dziś w budynku szkolnym na dzieci i nauczycieli czekają już klasy w pełni wyposażone w meble i pomoce naukowe, co mogli zobaczyć rodzice odwiedzający szkołę podczas Dni Otwartych w dniach 18-21 maja. Obecnie ekipy remontowe finiszują z remontem w obu salach gimnastycznych, a zakończenie prac związanych z budową placu zabaw zaplanowane jest początek sierpnia 2023 r.

 

Mamy już wszystkie niezbędne pozwolenia do uzyskania wpisu do rejestru placówek niepublicznych i chciałbym podkreślić, że nasz niemal niemożliwy do wykonania harmonogram, z którym ruszyliśmy do pracy w styczniu, stał się możliwy między innymi dzięki ogromnej życzliwości i wsparciu władz miasta Katowice, z prezydentem Marcinem Krupą na czele. Serdecznie dziękuję prezydentowi i jego współpracownikom z Urzędu Miasta za otwartość i znakomity klimat inwestycyjny, jaki panuje w Katowicach.

 

Kto będzie się uczyć na Stawowej?

 

W Polsce nadal jesteśmy przywiązani do myśli, że prawdziwa nauka rozpoczyna się w szkole, podczas gdy przedszkole jest postrzegane jako rodzaj przyjaznej poczekalni przed tym etapem. Tymczasem Kanada i kanadyjska edukacja udowadnia, że budowanie najbardziej pożądanych cech i umiejętności rozpoczyna się dużo wcześniej. Ale nie mówimy tutaj tylko o kształtowaniu cech charakteru. Nasze przedszkolaki w Maple Bear poznają też zasady programowania. Myślę, że to świetny moment na taką edukację. Im wcześniej pozwolimy dzieciom na odkrywanie świata i zachęcimy je do poszukiwań, tym silniejsza będzie w nich chęć uczenia się przez całe życie. Dlatego do Maple Bear w Katowicach zapraszamy dzieci już od drugiego roku życia. Będziemy prowadzić oddziały przedszkolne (od 2 do 6 roku życia, w tym klasę 0) oraz klasy 1-3 szkoły podstawowej.

 

Nie rekrutujemy do wyższych klas, gdyż szkoły Maple Bear na całym świecie rosną w sposób organiczny, aby uczniowie mogli rozwijać się i kształcić zgodnie z kanadyjską metodologią Maple Bear. Nie oznacza to jednak, że uczeń, który rozpoczął edukację w innej szkole, nie będzie mógł w późniejszych latach dołączyć do grona uczniów, gdyż Kanada i jej edukacja słyną na całym świecie nie tylko z doskonałych wyników, ale też ze sprawdzonych i skutecznych metod integracji.

 

Czy są jeszcze miejsca w katowickim Maple Bear?

 

Ze względu na remont i konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń, rekrutację rozpoczęliśmy dopiero kilka dni temu, więc miejsca jeszcze są, choć zainteresowanie ofertą Maple Bear jest bardzo duże, szczególnie ze strony zagranicznych mieszkańców Śląska. Budynek, w którym mieści się nasza szkoła i przedszkole, jest ogromny, jednak ilość miejsc jest ograniczona ze względu na określoną standardami Maple Bear liczebność klas. Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu telefonicznego, przez naszą stronę internetową i odwiedzenia szkoły, do której przecież łatwo trafić, gdyż znajduje się w samym centrum Katowic.

 

Rozmawiała Jaga Kolawa

 

 

4 września br. w Katowicach rozpocznie działalność pierwsza w Polsce dwujęzyczna kanadyjska szkoła i przedszkole Maple Bear. Szkoła należy do największej prywatnej sieci edukacyjnej Maple Bear, w której działa już 560 szkół w ponad 40 krajach. Katowicki kampus znajduje się w samym centrum Katowic przy ulicy Stawowej 6. Zapisy do przedszkola (od 2 do 6 lat, w tym klasa 0) i szkoły podstawowej (klasy 1-3) rozpoczęły się pod koniec maja. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

www.maplebear.pl

 

Wywiad ukazał się w czerwcowym wydaniu kwartalnika „Business HUB”.

 

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

 

Maple Bear Schools Polska należy do grona Firm Członkowskich RIG w Katowicach.

Najnowsze