„Kierunek: rozwój” to nowy projekt popularnonaukowy w formie wykładów online prowadzonych przez ekspertów Uniwersytetu WSB Merito Chorzów oraz gości specjalnych. Wystąpienia skierowane są do wszystkich, którzy chcą obudzić w sobie jeszcze większą ciekawość świata, czerpiąc z dorobku nauki oraz współczesnej wiedzy, a także zdobyć nowe kompetencje w ramach dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. Na uczestników czekają godziny cennej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez specjalistów z różnych obszarów.Osią tematyczną pierwszej edycji jest pojęcie rozwoju, które zostanie rozpatrywane w odniesieniu do zagadnień z obszarów technologii, zarządzania, psychologii oraz rozwoju osobistego, pedagogiki czy socjologii.

 

Gościem specjalnym tegorocznych spotkań będzie Dawid Myśliwiec – doktor nauk chemicznych, autor książek popularnonaukowych i twórca internetowy działający od lat w serwisie YouTube na kanałach “Uwaga! Naukowy Bełkot” oraz “Wyłącznie Naukowy Bełkot”. Ponadto w ramach kilkugodzinnego bloku wykładowego spotkania poprowadzą wykładowcy uczelni: dr hab. Anna Wziątek-Staśko, dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, Beata AdamczykNowak, dr Adam Tworuszka oraz Kamil Zieliński.

 

 

 

Projekt ten to swoisty następca odbywającego się od ponad dwudziestu lat Forum Praktyki Gospodarczej, którego ostatnia edycja miała miejsce w ubiegłym roku. Wraz ze zmianą Wyższej Szkoły Bankowej na Uniwersytet WSB Merito coroczne wydarzenie przybrało nową formę, poszerzając swój zakres tematyczny oraz dostęp do wykładów i warsztatów – w tych uczestniczyć będzie można w formie online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i uprawnia do otrzymania imiennego zaświadczenia (w formie pliku .pdf) o uczestnictwie w wybranym spotkaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia i rejestrację na poszczególne spotkania: TUTAJ.

 

Uniwersytet WSB Merito Chorzów należy do grona Firm Członkowskich RIG w Katowicach.

Najnowsze