Janusz Steinhoff

Przewodniczący Rady Izby

Doktor nauk technicznych, specjalista z zakresu przeróbki kopalin. Absolwent i długoletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii, górnictwa i energetyki.
Założyciel i działacz podziemnych struktur uczelnianych NSZZ Solidarność. W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia „Solidarności” funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska.

W latach 90. należał do liderów PChD, następnie wstąpił do działającego w ramach AWS Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Poseł na Sejm X, I i III kadencji.
W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
W latach 1996 – 1997 Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Od 31 października 1997 do 19 października 2001 zajmował urząd Ministra Gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, od czerwca 2000 był również wicepremierem, a od lipca 2001 tymczasowym kierownikiem Ministerstwa Łączności.

Członek rad nadzorczych spółek skarbu państwa i z sektora prywatnego.
W 2005 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Translate »