Izby Partnerskie RIG w Katowicach

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Prezes Izby

Janusz Olszowski

Adres

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Fax

32 757 30 81

Telefon

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych

Prezes Zarządu

Kazimierz Poznański

Adres

ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice

Fax

32 255 50 11

Telefon

Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego

Prezes Izby

Andrzej Żylak

Adres

ul. Rynek 12, 44-200 Rybnik

Fax

32 422 11 68

Telefon

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach

Prezes Izby

Aleksander König

Adres

ul. Sienkiewicza 47, 42-600 Tarnowskie Góry

Fax

32 39 33 317

Telefon

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Prezes Zarządu

Zbigniew Gieleciak

Adres

ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy

Fax

32 327 72 77

Telefon

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu

Prezes Izby

Janusz Targosz

Adres

ul. Wzgórze 19, 43-300 Bielsko-Biała

Fax

33 822 04 48

Strona

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie

Prezydent Rady Izby

Janusz Targosz

Adres

Al. N.M.P. 24 lok.5, 42-202 Częstochowa

Fax

34 366 09 67

Telefon

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach

Prezes Izby

Wiktor Pawlik

Adres

ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice

Fax

32 238 96 30

Telefon

Opolska Izba Gospodarcza

Prezes Zarządu

Henryk Galwas

Adres

ul. Krakowska 39, 45-075 Opole

Fax

77 441 76 69

Telefon

Śląska Izba Budownictwa

Prezydent Izby

Mariusz Czyszek

Adres

ul. Bytkowska 1b, 40-955 Katowice

Fax

32 258 77 38

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Prezes Zarządu

Jan Klimek

Adres

Pl. Wolności 12, 40-078 Katowice

Fax

32 258 87 38

Telefon

Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów w Katowicach

Prezes

Mieczysław Barański

Adres

ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice

Fax

-

Telefon

Strona

Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa w Katowicach

Prezes Zarządu

Stefan Dzienniak

Adres

ul. Lompy 14, 40-951 Katowice

Fax

32 788 77 78

Telefon

Strona

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług (Doradztwo prawno-podatkowe)

Prezes

Grażyna Karnas

Adres

ul. Kościuszki 31, 40-048 Katowice

Fax

32 251 80 08

Telefon

Strona

Translate »