W obecnej sytuacji kryzysu związanego z pandemią COVID-19 wiele firm wskazuje na eksport jako jeden z obszarów istotnych dla działań antykryzysowych. Wzrasta zainteresowanie finansowaniem ekspansji zagranicznej, wsparciem eksperckim i organizacyjnym czy pomocą w kontaktach na rynkach zagranicznych. Załamanie tradycyjnych łańcuchów dostaw, wskutek pandemii, prowadzi do nowych zjawisk w światowej gospodarce i stanowi szansę dla polskich eksporterów na zdobycie nowych kontrahentów i rynków.

 

Przedsiębiorcy, którzy chcą eksportować swoje produkty oraz potrzebują wsparcia tego procesu, mogą skorzystać z oferty International Desk, dostępnej w lokalnych Centrach Obsługi Przedsiębiorców (https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow), prowadzonych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

 

Narzędzie ARP S.A. skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Obejmuje ono produkty proeksportowe dostępne w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (opisane m.in. https://pfr.pl/oferta/fundusz-ekspansji-zagranicznej.html). Są to m.in. ubezpieczenia exportu w KUKE, identyfikacja kontrahenta zagranicznego w PAIH, finansowanie promocji zagranicznej w PARP czy obsługa akredytyw w Banku BGK. Ponadto ARP S.A. wspiera przedsiębiorców w nawiązywaniu bezpośrednich relacji z partnerami w kraju i zagranicą. Jednym z mechanizmów działania w tym obszarze jest współpraca z izbami i radami handlowo-gospodarczymi z różnych państw. Istotne jest łączenie branż na poszczególnych rynkach, szczególnie rynkach trzecich, w celu pozyskania partnerów handlowych.

 

International Desk to również możliwość nawiązania współpracy z firmami z Grupy Kapitałowej ARP S.A. W jej skład wchodzi kilkadziesiąt spółek z wielu gałęzi gospodarki: począwszy od konstrukcji stalowych, przemysłu maszynowego, aż do branży gamingowej i technologii kosmicznych. Tak duża baza kontaktów zwiększa szanse na znalezienie partnera, z którym można nawiązać współpracę międzynarodową. Pozwala to na stworzenie strategicznego planu proeksportowego jak i zaproponowanie sprawdzonych rozwiązań do jego realizacji. Jednym z przykładów jest wsparcie w procesie związanym z przetargami publicznymi za granicą i zamówieniami organizacji międzynarodowych. ARP S.A. wymienia informacje i doświadczenia pomiędzy spółkami oraz buduje odpowiednie wsparcie instytucji publicznych, m.in. PARP, PAIH czy Zagraniczne Biura Handlowe.

 

W ciągu niespełna dwóch lat od inauguracji International Desk, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zbudowała dużą sieć interesariuszy w kraju i zagranicą. Nawiązane kontakty z ambasadami, przedstawicielstwami handlowymi czy izbami handlowymi procentują w trakcie udzielania wsparcia konkretnym podmiotom, szczególnie podczas kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

 

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza do współpracy:
International Desk Centrala ARP S.A.
Wojciech Dzięgiel, Ekspert
Biuro Zarządzania Sprzedażą
tel. kom. +48 880342142, wojciech.dziegiel@arp.pl

Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Katowicach
Tomasz Król, Dyrektor
Anetta Adamowicz-Paciorek, Ekspert
Janusz Guzek, Ekspert
(+48) 510 075 249
(+48) 880 342 169
(+48) 884 201 078
tomasz.krol@arp.pl
anetta.adamowicz-paciorek@arp.pl
janusz.guzek@arp.pl
ul. Lompy 14 – III piętro, pok. 302
40-040 Katowice

 

Najnowsze