Podczas trzeciej edycji Smart City Index (SCI), hiszpańskie Bilbao znalazło się na 10. miejscu wśród 118 miast świata, które zostały ocenione w rankingu. Zestawienie to, przygotowane przez Instytut Rozwoju Zarządzania (IMD) wraz z Singapurskim Uniwersytetem Technologii i Projektowania (SUTD), ocenia postrzeganie przez mieszkańców, w jaki sposób technologia może poprawić ich życie, a także dane ekonomiczne oraz społeczne ekstrapolowane na podstawie wskaźnika rozwoju społecznego ONZ (HDI).

 

Analizie poddano dwa filary – struktury, które odnoszą się do istniejącej infrastruktury w mieście, oraz innowacje – opisujące rozwiązania technologiczne i usługi dostępne dla mieszkańców. Aspekty takie jak: dostęp do zdrowia, bezpieczeństwo, mobilność, rekreacja, zatrudnienie, edukacja i lokalna administracja były analizowane w obu tych filarach.

 

W odróżnieniu od innych miast, w których nowe obiekty i tereny zielone zostały wykorzystane do poprawy oferty, świetny wynik miasta Bilbao wynika ze zdecydowanego założenia poprawy jakości życia i usług w mieście poprzez zastosowanie inteligentnych technologii w każdej możliwej dziedzinie, tj. korzystanie z transportu publicznego, zarządzanie ruchem, opieka zdrowotna online, dostęp online do kultury i obiektów sportowych lub e-administracja: od płatności podatków i wglądu do informacji, do przejrzystości i udziału mieszkańców w polityce publicznej. Jest to szeroki zakres zastosowań, w które autonomiczny rząd baskijski i miasto Bilbao stale inwestują w ostatnich latach.

 

Trwająca transformacja Smart jest w rzeczywistości obecnym radykalnym przekształceniem miasta. Bilbao jest doskonałym przykładem restrukturyzacji miejskiej, ewolucji z miasta przemysłowego w ośrodek usług, kultury, designu i kreatywności. Rozwiązania tutaj zastosowane zdobyły uznanie na arenie międzynarodowej. W 2010 roku stolica Kraju Basków otrzymała nagrodę Lee Kuan Yew World City Prize, czyli Nobla dla miast, za model odniesienia w dziedzinie transformacji i renowacji aglomeracji.

 

Jest to więc długofalowa wizja, oparta na szerokim konsensusie społecznym i politycznym, wykorzystująca partnerstwo publiczno-prywatne oraz innowacyjną regenerację miejską i gospodarczą jako model rozwoju. Bilbao uzyskało bardzo wysokie noty również w zakresie wskaźnika zarządzania we wspomnianym wyżej raporcie, co oznacza, że lokalna społeczność docenia sposób, w jaki zarządzający informują o swoich decyzjach oraz zakres, w jakim mieszkańcy uczestniczą w podejmowaniu decyzji w mieście.

 

Od wielu lat priorytetem rządu baskijskiego jest stymulowanie rozwoju przemysłu 4.0 oraz wspieranie relacji z lokalnymi klastrami i centrami innowacji w celu poprawy jakości życia w regionie.

 

Stolica Kraju Basków przoduje w rankingu głównych miast hiszpańskich pod względem zaangażowania w zrównoważoną mobilność, dzięki zwiększeniu liczby stref dla pieszych w mieście. W ciągu ostatnich lat postawiono na mobilność pieszą w centrum życia miejskiego, w ogromniej większości poruszanie się po mieście odbywa się pieszo (64%), jedynie 11% podróży odbywa się samochodem. Tereny zielone znacznie powiększono, z 6 mkw. na osobę w 1999 r. do 24 mkw., które zostaną zapewnione po zakończeniu obecnie realizowanych projektów. Miejska oferta wypoczynku i rekreacji na terenach zielonych obejmuje zarówno parki miejskie, które znajdują się w centrum, jak i obszary leśne, które są częścią tak zwanego Zielonego Pasa Bilbao, poszerzającego trasy spacerowe do 99,3 kilometra w zamkniętym pierścieniu złożonym z chodników, ścieżek i ulic specjalnie oznakowanych i odsyłających do szlaków i ciekawych miejsc otaczających miasto.

 

Warto wspomnieć, że większość rozwiązań Smart City stosowanych w stolicy Kraju Basków jest dostarczana głownie przez 250 baskijskich firm działających w sektorze elektroniki, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wartość tych branż w Kraju Basków wynosi około 3 miliardów euro.

 

Inteligentny i zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych priorytetów dla Kraju Basków i jego głównych miast, istnieje więc duża szansa, że w 2022 roku Bilbao wejdzie do pierwszej piątki Smart Cities na świecie!

 

KONTAKT:

Iwona Gieldowska

Dyrektor biura Basque Trade & Investment POLAND & UKRAINE

Rondo ONZ 1, Dago Centrum II p., Warszawa

+48 502 218 200

igieldowska@basquetrade.eus

www.basquetrade.eus

Najnowsze