Skorzystaj z ekologicznych rozwiązań Słowenii, jej kreatywności i inteligentnych technologii, to kraj o nieskończonym potencjale dla Twojego biznesu. Spotkajmy się w Konsulacie Republiki Słowenii w Katowicach. Poznaj nową destynację biznesową!

 

Strategia biznesowa Słowenii opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, za podstawę uważane są zielone rozwiązania dla gospodarki. Koncentruje się ona na zrównoważonym rozwoju, zielonych technologiach, społecznej odpowiedzialności biznesu, działaniach na rzecz zmniejszania śladu węglowego oraz troski o środowisko naturalne oraz społeczne. Dodatkowo gospodarka słoweńska jest niezwykle przyjazna nowym trendom, stawiając na technologie jutra. Wspiera kreatywność, a więc jest to doskonała destynacja dla start-upów, profesjonalistów, młodych-zdolnych i kreatorów rozwiązań przyszłości wszelkich branż. Po trzecie Slowenia, zwłaszcza w czasach pandemii, dba o stablizację środowiska gospodarczego, zapewniając jego bezpieczny rozwój. Słoweńska gospodarka jest uważana za jedną z najbardziej innowacyjnych. Pełna inteligentnych rozwiązań, wdrażanych usług i produktów, stanowi jeden z istotnych, konkurencyjnych rynków na świecie. Jest to więc destynacja ogromnych możliwości, mimo, niewielkiej, powierzchni – jedynie 20 273 km².

 

Gospodarka Słowenii jest silnie uzależniona od handlu międzynarodowego, przy tym posiada jedno z najwyższych PKB w regionie. Handel zagraniczny stanowi blisko 150% PKB (łącznie eksport i import). Handel między tym krajem na Bałkanach a innymi państwami członkowskimi UE opiera się na swobodnym przepływie towarów. Odbywa się bez kontroli celnej, opłat celnych, ograniczeń ilościowych lub innych środków.

 

Struktura produktowa handlu towarowego, w której nadal dominują półprodukty i półprodukty produkcyjne, stopniowo przesuwa się w kierunku końcowych dóbr konsumpcyjnych. Udział tekstyliów, odzieży i stali w eksporcie towarów nieznacznie spada, podczas gdy rośnie udział produktów motoryzacyjnych, elektroniki i farmaceutyków. Około połowa budżetu krajowego jest wydawana w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Słowenia jest uważana przez inwestorów za idealne miejsce, pozwalające na kontynuowanie swojej działalności w pozyskiwaniu klientów na wschodzie i południowym-wschodzie Europy. Ponadto, jest określana jako przestrzeń posiadająca infrastrukturę pro-biznesową, przyjazne środowisko dla biznesu międzynarodowego. Słowenia dba o wdrażanie innowacji procesowych i organizacyjnych, w tym innowacji nie tylko technologicznych.

 

Większość inwestorów zagranicznych przyciąga doskonała infrastruktura transportowa i ITC, łańcuchy wartości, klastry branżowe i centra doskonalenia. Inwestorzy, którzy chcą zlokalizować swoją działalność w samym sercu rynku z 500 milionami konsumentów, uznają międzynarodowe kontakty handlowe Słowenii i system transportu lądowo-morskiego za idealny. Korporacyjna kultura przejrzystości i odpowiedzialności, przestrzeganie międzynarodowych standardów technicznych, uczciwość osobista i lojalność wobec firmy sprawiają, że praca zagranicznego menedżera będzie dużo łatwiejsza. Zaufanie inwestorów rośnie dzięki reformom prawnym i instytucjonalnym, których celem jest ułatwienie inwestycji. Założenie firmy jest proste, dzięki przystępnemu systemowi rejestracji np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uzyskania pozwolenia na budowę i przeprowadzenia wszelkich innych procedur administracyjnych.

 

Słowenia koncentruje się na edukacji, szkoleniach i badaniach napędzających przemysł. Państwo to realizuje liczne projekty dedykowane rozwojowi zaawansowanych technologii i innych sektorów o wysokiej wartości dodanej, takich jak technologie informacyjne i komunikacyjne, farmacja oraz nauki przyrodnicze.

Pracownicy tych sektorów cieszą się wysoką reputacją ze względu na rozwinięte umiejętności zarządzania innowacjami, a także zdolności łączenia tego co nowe, z tym co tradycyjne. Według Eurostatu Słowenia spełnia dwa cele strategii Europa 2020 w zakresie edukacji: 43,4% osób w wieku od 30 do 34 lat ukończyło studia wyższe w 2015 r. (24,6% w 2005 r.). Nie tylko młodzi, ale także młodzi duchem posiadają umiejętności informatyczne i cyfrowe, a ponad 70% populacji może rozmawiać w co najmniej dwóch językach obcych. Powszechnie używa się języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego, a kursy języka francuskiego są bardzo popularne.

 

 

Sektor biznesowy Słowenii, jako najzamożniejszy oraz najbardziej rozwinięty technologicznie i ekologicznie obszar byłej Jugosławii i jednocześnie wiodący pośród państw Europy Środkowo-Wschodniej, poszukuje partnerów biznesowych, inwestorów, eksporterów i importerów z Polski.

 

Jako Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, serdecznie zapraszamy do kontaktu i na spotkanie, podczas, którego w sposób indywidualny opowiemy o możliwościach współpracy z niniejszym rynkiem, a także zaproponujemy możliwości wsparcia w zakresie ekspansji Państwa firmy. Pomoc zainteresowanym podjęciem działań na terenie Republiki Słowenii, jest możliwa, dzięki działalności Konsulatu Republiki Słowenii w siedzibie RIG w Katowicach, a także pełnionej funkcji Konsula Honorowego Republiki Słowenii przez Tomasza Zjawionego, Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Konsulat funkcjonuje od 15 października 2019 i swoją działalność skupia przede wszystkim na rzecz pomocy, integracji rynków polskiego i słoweńskiego. Przestrzeń Izby stanowi miejsce spotkań i rozmów, łączących te dwie gospodarki, m.in. poprzez spotkania B2B, konferencje, czy dedykowane wydarzenia.

 

Zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu mailowego: konsulatslowenii@rig.katowice.pl

 

Katarzyna Piosek

Kierownik ds. Komunikacji Międzynarodowej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

 

Najnowsze