Gliwicka firma EMT-Systems, największy ośrodek szkoleń technicznych w Polsce, obchodzi w marcu swoje 15 urodziny. Centrum od lat wspiera branżę przemysłową w rozwijaniu kompetencji technicznych. Do tej pory w kursach EMT-Systems wzięło udział ponad 60 000 osób – przedstawiciele działów automatyki, utrzymania ruchu, mechanicznych, energetycznych, technicznych, operatorzy, programiści, konstruktorzy oraz kierownicy.

 

 

Firma wypracowała unikatowy system kształcenia kadr inżynierskich, składający się z ponad 170 szkoleń, które kompleksowo odpowiadają na potrzeby polskiego przemysłu. Jest to jedyna firma w kraju, która świadczy usługę z tak szerokiego zakresu tematycznego.

 

 

Szkolenia w przeważającej części realizowane są w formie warsztatów praktycznych, w salach i laboratoriach wyposażonych w rzeczywiste maszyny i urządzenia przemysłowe oraz autorskie stanowiska dydaktyczne. Uczestnicy, pod opieką trenera, mają dostęp do zaawansowanej aparatury, urządzeń i systemów, w oparciu o które prowadzone jest dane szkolenie. W czasie zajęć wykonywane są liczne zadania i ćwiczenia praktyczne, pomagające nabyć niezbędne umiejętności techniczne.

 

 

Od roku prowadzone są także interaktywne szkolenia ON-LINE na żywo, ze zdalnym dostępem do oprogramowania i sprzętu. W laboratoriach powstały studia webinarowe z kamerami transmitującymi obraz pracy maszyn i urządzeń, a uczestnikom udostępniane jest niezbędne oprogramowanie. Wykorzystywane są również symulatory oraz cyfrowe bliźniaki.

 

 

Firma angażuje się również w pionierskie działania w dziedzinie szerzenia wiedzy na temat czwartej rewolucji przemysłowej. Wraz z Politechniką Śląską, EMT-Systems zaprasza na pierwsze w Polsce studia MBA o profilu PRZEMYSŁ 4.0. Projekt ten jest szansą na doskonalenie zaawansowanych umiejętności menedżerskich oraz pogłębianie wiedzy na temat najnowszych trendów w przemyśle.

 

 

Ogromny zakres tematów szkoleniowych, od maszyn CNC, przez hydraulikę siłową, pneumatykę przemysłową, tworzywa sztuczne, roboty przemysłowe, aż po optymalizację procesów produkcji, ponad setka trenerów i specjalistyczne laboratoria sprawiają, że EMT-Systems to miejsce unikatowe na skalę europejską, nagradzane w wielu prestiżowych konkursach.

Najnowsze