Wysokie ceny energii, mające znaczący wpływ na rosnące koszty funkcjonowania, niestabilność rynku, oraz rosnące oczekiwania rynkowe dotyczące zielonej transformacji biznesu. Z drugiej strony – brak wiedzy na temat możliwości zakupu energii ze źródeł OZE, umów cPPA, jak i przeprowadzenia rynkowego procesu wyboru dostawców zielonej energii. To obecnie duże wyzwania dla biznesu, bo niezależnie od profilu działalności, branży, czy regionu – łączy nas wspólny cel: bezpieczna przyszłość, zasilana energią ze źródeł odnawialnych. Dlatego Fundacja RE-Source Poland Hub i think-tank WiseEuropa rozpoczęły serię warsztatów w polskich regionach pt. „Energia z OZE. Jak wzmacniać konkurencyjność biznesu w regionie”.

 

Pierwsze spotkanie, organizowane we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach, odbyło się na Śląsku 19 lipca br. Uczestniczyli w nim przedstawiciele mikro, MŚP oraz dużych firm. Szczególną uwagę poświęcono przybliżeniu zielonej energii, którą przedsiębiorstwa mogą nabywać w modelu cPPA (Corporate Power Purchase Agreement) tj. korporacyjnych zakupów energii ze źródeł odnawialnych. Szymon Kowalski, wiceprezes fundacji RE-Source Poland Hub prezentując różne wersje umów cPPA podkreślił – „rodzajów umów cPPA jest bardzo wiele i każdy odbiorca jest w stanie znaleźć model optymalny dla siebie.” Jak dodał – „odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, w tym konieczność wykazywania przez firmy minimalnego śladu węglowego jest zakup energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.”

 

W ramach spotkania przybliżono kwestie wymogów ESG, które w coraz większym stopniu determinują przechodzenie firm na zieloną energię. Paweł Wróbel, dyrektor fundacji RE-Source Poland Hub wskazał – „spełnienie wymogów ESG w obszarze środowiskowym najczęściej wiąże się przede wszystkim z przejściem na zieloną energię. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest zakup energii elektrycznej z OZE. Dlatego w Unii Europejskiej obserwujemy boom na umowy cPPA.”

 

W czasie warsztatu Tomasz Tomasiak, dyrektor biura transformacji energetycznej w Polskim Funduszu Rozwoju poruszył kwestie wsparcia finansowania umów cPPA. Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Wojciech Nowicki, menedżer w departamencie partnerstwa i komunikacji przybliżył ofertę wsparcia dla firm – zarówno w ekspansji na rynki zagraniczne jak również w celu przyciągania inwestycji do Polski.

 

Dostępność zielonej energii w coraz większym stopniu decyduje o lokalizacji inwestycji zagranicznych. Zatem usuwanie barier rozwoju dla źródeł OZE wpływa nie tylko na konkurencyjność gospodarczą poszczególnych przedsiębiorstw, ale także na atrakcyjność inwestycyjną polskiej gospodarki.

 

Warsztat nawiązywał do raportu fundacji RE-Source Poland Hub i think-tanku WiseEuropa “Wymogi ESG a konkurencyjność przedsiębiorstw. Praktyczny przewodnik dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”, którego premiera miała miejsce 18 lipca br.

Raport dostępny jest TUTAJ.

 

Więcej informacji:

Paweł Wróbel

Telefon: +48 606 837 500 / +32 498 951 789

E-mail: pawel.wrobel@resourcepoland.pl, resourcepoland@psew.pl

Najnowsze