Poprawa i przywracanie płynności finansowej przedsiębiorców, zwłaszcza w obecnej, kryzysowej sytuacji, stało się bardzo istotnym aspektem działalności dla wielu firm. Empira sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami w obszarze B2B i MŚP.

 

Empirę tworzy zespół ludzi z doświadczeniem w branży windykacji i obrotu wierzytelnościami, który pozwala mierzyć się z wszelkimi problemami, wymagającymi innowacyjnych i profesjonalnych rozwiązań.

 

 

W gronie pracowników firmy można znaleźć ekspertów z dziedziny finansów, prawa i ekonomii. W procesie dochodzenia należności zaangażowani są windykatorzy, prawnicy, analitycy finansowi, sprawdzone kancelarie komornicze, a bywa że i detektywi.

Swoją skuteczność firma opiera na doborze odpowiednich narzędzi windykacyjnych i prawnych. Niestandardowe działania i procedury sprawiają, że wyróżnia się swoją efektywnością i indywidualnym podejściem do danego problemu.

 

Główne usługi:

 

  • WINDYKACJA należności na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym i poegzekucyjnym. (w tym również opcją wypłaty zaliczki wierzycielowi na poczet dochodzonych roszczeń),
  • KUPNO wierzytelności wymagalnych,
  • KOW Security Kompleksowa Ochrona Wierzytelności,
  • FINANSOWANIE należności w oparciu o umowę faktoringu,
  • USŁUGI PRAWNE i doradztwo prawne.

 

 

Empira zapewnia zarówno pełny proces windykacji, jak i wybrane i dostosowane do sytuacji jego poszczególne elementy:

 

  • windykację bezpośrednią ( terenową)obejmująca zarówno bezpośredni kontakt z dłużnikiem jak i działania operacyjne jego otoczeniu,
  • usługę monitorowania sytuacji dłużnika jak i pogłębionego wywiadu gospodarczego,
  • ustalanie i indywidualne negocjowanie warunków spłaty,
  • wsparcie prawne : korporacyjne oraz procesowe w tym przeprowadzenie kompleksowego postępowania sądowego do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego,
  • egzekucję z wybranym komornikiem i pod nadzorem pracownika Empiry.

 

WAŻNE!!!

Metody windykacji dostosowane są indywidualnie do konkretnego przypadku w oparciu o wywiad gospodarczy dotyczący sytuacji majątkowej, finansowej, pozycji w branży, zachowania dłużnika. Udział w procesie windykacji nie musi ani nie powinien oznaczać końca współpracy z dotychczasowym kontrahentem.

 

Empira na każdym etapie sprawy oferuje pełny dostęp do informacji o postępach i wynikach swoich działań poprzez PANEL KLIENTA online.

 

Kontakt w sprawie współpracy:

 

Empira sp. z o.o.

Tel. 32 706 99 90, 733 884 502

e-mail: biuro@empira.pl

www.empira.pl

 

 

Empira sp. z o.o. należy do Klubu Firm Członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Najnowsze