30 września w Pszczynie rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń w biznesowym kalendarzu regionu i Polski – Europejski Kongres MŚP – w nowej formule. Specjalna edycja imprezy została podzielona na sześć comiesięcznych wydarzeń które będą się odbywać na terenie województwa śląskiego od września do grudnia br. Tematyka pierwszej konferencji II Think Eco! Forum była poświęcona możliwości połączenia działań odbudowujących gospodarkę i sektor biznesu z upowszechnianiem „zielonych technologii”.

 

Europejski Zielony Ład, kierunki rozwoju energetyki, wodór paliwem przyszłości, wyzwania stojące przed regionem śląskim, OZE, gospodarka odpadami, ekologiczne trendy w budownictwie, finansowanie i koszty koniecznych przemian w energetyce – to główne zagadnienia  z zakresu ochrony środowiska, które stały się przedmiotem debaty podczas konferencji II Think Eco! Forum „Czysta woda, czysta energia, czysta Polska”.

 

Spotkanie z udziałem przedstawicieli władz regionu, samorządu, reprezentantów świata nauki, instytucji finansowych oraz środowiska biznesowego miało miejsce 30 września br. w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Organizatorem wydarzenia była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, współorganizatorem Politechnika Śląska, a współgospodarzami Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Obsługi inwestora i Eksportera InSilesia,  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia i Miasto Katowice.

 

Hasło przewodnie Kongresu, czyli Back to Business oddaje w 100% to z czym muszą mierzyć się przedsiębiorcy w 2020 r. Szczególnie w województwie śląskim, które stoi w obliczu ogromnych zmian związanych z Europejskim Zielonym Ładem, dlatego szybki powrót do spotkań biznesowych i wymiany doświadczeń jest szczególnie cenny. Konferencję w Pszczynie zainaugurowało wystąpienie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

 

 

Pszczyna i województwo śląskie to idealne miejsce na tego typu spotkania. Nasz region  jest najdynamiczniej rozwijającym się w kraju. Dyskusje o kierunkach rozwoju Zielonego Ładu są o tyle ważne, że to właśnie na nich budujemy przyszłe programy, implementujemy nowe rozwiązania. Lada dzień przyjmujemy nową strategię  – Zielone Śląskie 2030. W ciągu najbliższych 10 lat Śląskie ma przejść wielkie przeobrażenie. Czerpiemy też z doświadczeń innych, tych zmian trzeba dokonywać wspólnie.  Tworzymy dobre projekty, za które jesteśmy chwaleni w Brukseli, co jest bardzo dobrym prognostykiem, że uda nam się cały cykl zmian przeprowadzić z powodzeniem – akcentował Marszałek Jakub Chełstowski.

 

Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów skierował do uczestników Kongresu list, w którym można przeczytać, m.in.:

 

Jednym z głównych priorytetów rządu jest wsparcie polskich przedsiębiorców. Chcemy kontynuować dobrą współpracę z MŚP w celu zapewnienia polskim firmom jak najlepszych warunków rozwoju. Jestem przekonany, że rozpoczynająca się dzisiaj edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie ważnym głosem w naszej wspólnej dyskusji nad przyszłością polskiej gospodarki – napisał Premier RP, Mateusz Morawiecki.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, która już od 30 lat promuje przedsiębiorczość i pobudza jej rozwój, po raz kolejny pokazuje, że jest ważnym elementem gospodarczego życia regionu. Od 2011 r. – jako organizator EKMŚP – ta instytucja samorządu gospodarczego udowadnia, że impreza skierowana do małych i średnich firm pozostaje skuteczną platformą dialogu, wymiany wiedzy i poglądów oraz doświadczeń między przedstawicielami świata biznesu, nauki, władz rządowych i śląskich samorządów.

 

Cieszę się z obecności tak zacnego grona, silnego eksperckiego zespołu. Temat, który podejmujemy na pierwszej konferencji w czasie Kongresu – „Czysta woda, czysta energia, czysta Polska” – jest bardzo ważny. Wszyscy przecież chcemy żyć: szczęśliwie i zdrowo, działania proekologiczne są konieczne, musimy myśleć o kolejnych pokoleniach. Oszczędzajmy zasoby naszej planety, drugiej nie dostaniemy. Władze rządowe, wojewódzkie i samorządowe wraz ze środowiskiem biznesowym biorą tą odpowiedzialność na swoje barki. Podejmujmy działania lokalne, myśląc globalnie – zaznaczał Prezes RIG w Katowicach, Tomasz Zjawiony.

 

 

Debata odbyła się w formule roundtable, w zabytkowych wnętrzach Muzeum Zamkowego w Pszczynie, mieście, które od lat zmaga się z wysokim zanieczyszczeniem. Sposobem na walkę z niską emisją mogą być alternatywne źródła energii. W programie konferencji znalazło się podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy firm Veolia Energia Warszawa S.A., SBB ENERGY S.A., Miasta Pszczyna i RIG Katowice w zakresie wdrożenia technologii wodorowej. Współpraca dotyczy stworzenia koncepcji technologicznej obejmującej produkcję, magazynowanie i utylizację wodoru dla parku technicznego, który ma powstać w Pszczynie.

 

 

 

Jestem dumny z podpisanego porozumienia. W tej chwili projekt jest na etapie koncepcyjnym. Jako firma inżynieryjna, istniejąca od 30 lat, postawiliśmy na wodór jako paliwo przyszłości. Naszą wizją jest wybudowanie czegoś wymiernego od razu, instalacji, która da natychmiastowy efekt produkcji prądu i ciepła – mówił Ziemowit Słomczyński, Prezes Zarządu SBB ENERGY S.A.

 

 

Próbą sił dla polskiej gospodarki jest wpisanie się w Europejski Zielony Ład. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.

 

 Niech silny głos ze Śląska będzie słyszany w Brukseli. Umiemy wypracowywać projekty, nie boimy się wyzwań technologicznych. To, że środowisko MŚP dyskutuje o ekologii pokazuje dojrzałość w podejściu do eko-strategii. Dobrze, że tego typu konferencje się odbywają, pokazując na czym budować przyszłość, we własnym tempie, z troską o klimat,  człowieka i środowisko gospodarcze – przekonywał Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

 

Jak podkreślają organizatorzy, II Think Eco! Forum ma wpisać się w obszar publicznej dyskusji oraz wpłynąć na promocję i upowszechnienie rozwiązań ekologicznych, co przyczyni się do wypracowania optymalnych rozwiązań, służących zarówno gospodarce, jak i ochronie środowiska naturalnego. W dyskusji z udziałem biznesu, administracji rządowej i samorządowej oraz parlamentarzystów nie mogło zabraknąć głosu Metropolii. Kazimierz Karolczak, przewodniczący Metropolii GZM mówił o działaniach na rzecz rozwoju transportu miejskiego, budowy Kolei Metropolitalnej oraz zrównoważonej mobilności, jako jednym z większych wyzwań przyszłości śląskich miast

 

Najważniejsze jest myślenie o tym, jak zapewnić zeroemisyjność, czyli jak dostarczyć energię elektryczną do naszych domów, ogrzewanie w taki sposób, by nie degradować środowiska, nie zanieczyszczać powietrza. Mamy z tym w tej chwili duży problem. Najwięcej naszych miast znajduje się na czele listy liderów smogu, opublikowane przez WHO. To jest coś, co musimy szybko zmienić i podejmowane działania są na to ukierunkowane. Jako Metropolia w pierwszej kolejności chcemy zająć się transportem. Są duże nadzieje na transport oparty o ogniwa paliwowe, wodorowe. Mamy podpisany list intencyjny z koncernami Orlen, Tauron, Jastrzębska Spółka Węglowa też deklarowała, że jest w stanie taki wodór do ogniw paliwowych wykorzystanych w transporcie produkować. To jest coś, co wydaje się możliwe do wdrożenia w najbliższych latach. Dzięki wsparciu ze środków unijnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego możemy odnieść sukces – komentował Kazimierz Karolczak.

 

W pierwszej części debaty dyskutanci reprezentujący organizacje skupiające biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju – Global Compact Network Poland, przedsiębiorstwa przechodzące transfer ekologiczny (Węglokoks S.A.), a także firmy produkujące nowoczesne rozwiązania w trosce o środowisko naturalne (Columbus Energy S.A, Veolia, SBB Energy, RADIKA, PARDI) zastanawiali się, czy stać nas na ekologię i nad tym, jak zachęcić ludzi do działań nastawionych na zmniejszenie śladu węglowego.

 

Ochrona zasobów świata to misja naszej firmy, opracowaliśmy już kilka zeroemisyjnych metod. Pozostaje tylko rozwiązać kwestie transportu i składowania wodoru, który już za 5 lat będzie łatwo dostępnym paliwem i może zastąpić gaz – przekonywał Frederic Faroche, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Veolia w Polsce.

 

My z kolei stawiamy na technologie zeroemisyjnych domów z drewna z wykorzystaniem fotowoltaiki. Trzeba zmienić podejście i czerpać z ekologicznych trendów w budownictwie. Skandynawia, generalnie cała Europa Zachodnia korzysta z takich rozwiązań – dodawał Michał Rusiniak, Partner RADIKA.

 

W ramach wspierania odnawialnych źródeł energii, można korzystać z wielu programów dofinansowań i dotacji rządowych czy samorządowych. W trakcie II Think Eco! Forum Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oficjalnie ogłosił start nowego Programu dofinansowania na instalację fotowoltaiczną dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 50 kW NA START! To pierwszy program Funduszu skierowany bezpośrednio do tego sektora, przedsiębiorcy mogą już od 1 października składać wnioski.

 

 

W czasie drugiej części debaty zaznaczano, że wprowadzanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań na szeroką skalę wymaga odpowiedniej strategii działania. Służą temu projekty Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która pozyskuje inwestycje o wysokim zaawansowaniu technologicznym.

 

Zdajemy sobie sprawę, że ekologia jest najważniejsza. Obecnie inwestorom nie wystarcza sam teren, oczekują kompleksowych, zaawansowanych eko-usług. Tworzymy strefy samowystarczalne energetycznie, z dostępem do „zielonej” energii, oczyszczalni itd. Co godne podkreślenia, po raz pierwszy w ciągu 24 lat działalności KSSE, polscy przedsiębiorcy pokonali zagraniczny kapitał w kwocie nakładów inwestycyjnych. Duże proekologiczne inwestycje to nie tylko przychody dla stref, ale też możliwość zysku dla małych i średnich firm, które mogą pełnić rolę regionalnych kooperantów – wyjaśniał dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 

Podsumowaniem debaty będzie stworzenie raportu i rekomendacji dotyczących przyszłości czystej energetyki w Polsce, które trafią do polskiego rządu oraz instytucji Unii Europejskiej.

 

Pierwsza konferencja w ramach Europejskiego Kongresu MŚP, ze względu na sytuację epidemiczną, odbyła się w formule hybrydowej. Wszyscy zainteresowani tematyką „Czystej wody, czystej energii, czystej Polski” mogli wirtualnie wziąć w niej udział, dzięki platformie online.

 

 

W październiku zaplanowane są dwa kolejne wydarzenia kongresowe:

  • konferencja Inwestycje motorem rozwoju w Katowicach
  • II Regionalne Forum Energetyczne w Wiśle.

 

Szczegółowych informacji na temat specjalnej, tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw należy szukać na stronie http://www.ekmsp.eu/. Warto śledzić również kanały social media na Facebooku, Instagramie i Twitterze, aby być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi tego wydarzenia.

 

ORGANIZATOR:


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

WSPÓŁGOSPODARZE:


Województwo Śląskie, InSilesia, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Miasta Katowice

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

Politechnika Śląska

 

BIZNESOWI PARTNERZY STRATEGICZNI:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Kotły Elektrodowe ECO POWER

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI KONGRESU:

PARDI, RADIKA, SBB Energy, Veolia, Węglokoks

 

SAMORZĄDOWI PARTNERZY KONGRESU:

Miasto Gliwice, Miasto Sosnowiec, Miasto Zabrze

 

PATRONAT MEDIALNY:

Polsat News, ŚląskiBiznes.pl

 

 

Najnowsze