Każdy kto chociaż raz prowadził rozmowy rekrutacyjne z osobami, które starają się o pracę prawdopodobnie usłyszał, że kandydaci chcieli zmienić miejsce zatrudnienia, bo zależy im na rozwoju i zdobyciu nowych kompetencji.

 

Oczywiście można założyć, że zapewne część z osób, która posługuje się takim argumentem na pytanie: „Dlaczego chcesz zmienić swoją pracę”, mówi o potrzebie własnego rozwoju, ponieważ to brzmi dobrze i ambitnie, a niekoniecznie jest to ich realna potrzeba i prawdziwy powód przejścia do nowego miejsca.

 

Są jednak i tacy, którzy posługują się tym argumentem z pełną odpowiedzialnością, ponieważ w firmie, przez którą są zatrudnieni brakuje im możliwości rozwoju i szansy wykorzystania swojego potencjału.

 

Z drugiej strony, kiedy pracuję z przedsiębiorcami i managerami to bardzo często słyszę, że nie delegują swoim współpracownikom pewnych zadań, nie wyznaczają ambitnych celów i nie oczekują szerokiego spojrzenia na biznes, ponieważ nie chcą, żeby ich pracownicy czuli się przytłoczeni dodatkowymi obowiązkami albo nawet mieli poczucie, że są wykorzystywani. A to przecież nic innego jak ograniczanie możliwości odkrywania nowych kompetencji i zdobywania kolejnych doświadczeń.

 

Warto zwrócić uwagę na to jak wielka różnica jest pomiędzy tymi dwoma stronami i jak bardzo każda ze stron utrudnia sobie własny rozwój. Głównie przez brak odpowiedniej komunikacji i znajomości wzajemnych oczekiwań.

 

Ten brak wzajemnego zrozumienia na linii szef i współpracownik powoduje zmęczenie i frustrację zarządzających, a także spadek motywacji współpracowników, co w konsekwencji przynosi wypalenie każdej ze stron i prowadzi do rozstania pracowników z organizacją.

 

Czy możliwe jest zatem, żeby w takim miejscu pojawił się wymagający szef, który nie tylko nie popsuje relacji w zespole, ale wręcz spowoduje, że ludzie będą chcieli z nim pracować i zaczną walczyć o ambitne cele?

 

Jest to możliwe, ale konieczne będzie spełnienie kilku warunków, które wypunktowałem w dalszej części tego artykułu.

 

  • Ważna jest znajomość potrzeb i możliwości tych osób, którym delegowane są poszczególne zadania – kluczowa jest tu weryfikacja tego czy współpracownik, który otrzyma zadanie lub będzie miał wyznaczony konkretny cel, będzie w stanie się z nim zmierzyć i czy ma realne szanse, żeby go osiągnąć. Niezwykle istotna jest weryfikacja kompetencji, które są niezbędne do podjęcia wyzwania. Brak kompetencji nie musi wiązać się z tym, że rezygnujemy z wyzwania, ale konieczne będzie inne podejście i solidne wsparcie kogoś kto będzie instruował i pomagał.

 

  • Umiejętne stawianie celów to warunek dla rozwoju firmy i ludzi, którzy ją tworzą. Powinny być one zawsze sprecyzowane, mierzalne, ambitne, realne i określone w czasie. Pracownik w trakcie ich realizacji powinien mieć poczucie wsparcia w osobie swojego przełożonego i możliwość otrzymania pomocy jeśli taka będzie potrzebna.

 

  • Przekazywanie informacji zwrotnej przez zarządzającego to element, który pozwala pracownikowi otrzymywać bieżącą ocenę jakości swojej pracy. Wykonanie tego w odpowiedni sposób powoduje, że pracownik ma świadomość swoich poprawnych działań, za które zostaje pochwalony, a także dowiaduje się jakie zachowania powinien skorygować.

 

  • Aktywne zainteresowanie „małymi sukcesami” współpracownika, a także świadomość błędów, które mogą się pojawić. Zarówno sukcesy jak i błędy są nieodzowną częścią każdej pracy, więc nie chodzi tutaj o nadmierną kontrolę, ale o bycie na bieżąco z wyzwaniami i problemami podopiecznych po to, żeby odpowiednio reagować na te lepsze i gorsze momenty.

 

  • Bardzo ważna jest bieżąca komunikacja związana z określaniem oczekiwań i intencji dla podejmowanych działań. Bardzo częstym błędem jest zakładanie, że druga strona się sama domyśli, a taka gra w domysły prowadzi do sytuacji, o której czytałeś w pierwszych zdaniach tego artykułu.

 

 

Samo wymaganie od współpracowników to zbyt mało, żeby zbudować solidny i chętny do współpracy zespół, dlatego warto zadbać o poprawną komunikację, dobre relacje i znajomość kompetencji oraz potrzeb każdej z osób, którymi zarządzamy.

 

Kluczem do sukcesu jest również wyrozumiałość oraz wsparcie w trudnych momentach na drodze sięgania po ambitne cele, a także przekazywanie informacji zwrotnych, które motywują i zachęcają do oczekiwanych zmian.

 

Piotr Śliwiński 

 

Doświadczony manager, coach, konsultant biznesu, twórca największej społeczności managerów w Polsce oraz autor bloga „Manager z Głową”. Praktyk, który rozwija managerów i ich firmy. Pracował dla topowych korporacji oraz zrealizował wiele projektów dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jego wpisy blogowe trafiły już do kilku milionów odbiorców.

 

www.managerzglowa.pl

 

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu magazynu Business HUB „Wolny Rynek”.

Wersja online numeru do pobrania: CZYTAJ TUTAJ.

Najnowsze