Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Artykuły

Audyty energetyczne

Audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej


Audyt energetyczny czyli business plan inwestycji energooszczędnych

 

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest usługą doradczą w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze dla poprawy efektywności energetycznej jego użytkowania.

 

Procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji:

 • koszt,
 • zysk,
 • czas zwrotu kosztów i
 • inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności.

 

Daje to dobre podstawy do podjęcia świadomej decyzji.

 

Raport z przeprowadzonego audytu

 

Wynikiem przeprowadzenia audytu energetycznego jest zatem dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku.

 • Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego.
 • Wskazuje rozwiązania optymalne (w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii) mówiące, co należy zrobić i jakie działania przeprowadzić pod względem technicznym, aby przyniosły najwyższe korzyści ekonomiczne.

 

W jaki sposób świadczona jest usługa?

 

Usługa przeprowadzana jest przez konsultanta posiadającego odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Nr 79 poz. 900 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie to definiuje szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego, algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termo-modernizacyjnego, a także wzory kart audytu energetycznego.

 

Korzyści dla przedsiębiorstwa


Aby prawidłowo ocenić istniejące zużycie energii i możliwe do uzyskania oszczędności, a także wybrać optymalne rozwiązania techniczne umożliwiające obniżenie zużycia energii potrzebna jest specjalistyczna wiedza.
Na rynku oferowanych jest wiele rozwiązań, urządzeń i technologii. Potencjalni inwestorzy mają ogromne trudności z wyborem rozwiązań, a zainwestowane przez nich środki mogą nie przynosić spodziewanych rezultatów.
Potrzebna jest więc opinia niezależnego eksperta potrafiącego wybrać rozwiązania, które będą optymalne. Pozwolą dokładnie przewidzieć rezultaty planowanej modernizacji. Niezbędnym warunkiem powodzenia jest dobrze wykonany audyt energetyczny, czyli analiza stanu istniejącego, oraz propozycje wykonania i sfinansowania usprawnień.

 

Również z punktu widzenia banków opinia niezależnego eksperta ma także bardzo ważne znaczenie. Warunkiem otrzymania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, jest właściwie opracowany i pozytywnie zweryfikowany audyt remontowy lub energetyczny. Ponadto, audyt energetyczny jest podstawą do ubiegania się o premię termomodernizacyjną lub dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Do 30 czerwca 2012 r. usługa dofinansowania była w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „KIGNET Innowacje – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” – więcej o projekcie.

 

Świadectwo energetyczne budynku lub lokalu mieszkalnego

 

Specjaliści Zespołu ds. Realizacji Projektów (d. Dział Doradztwa i Funduszy Europejskich) świadczą również usługę wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

 

Czym jest świadectwo?


Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych
Świadectwo Energetyczne jest dokumentem sporządzonym i poświadczonym przez uprawnionego specjalistę, określającym wielkość energii zużywanej na potrzeby

 • ogrzewania i wentylacji
 • chłodzenia
 • przygotowania ciepłej wody
 • oświetlenia wbudowanego

 

Świadectwo Energetyczne

 

 • podaje dla ocenianego budynku lub lokalu wskaźnik EP, który stanowi informację o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu: wyraża ilościową ocenę zużycia energii oraz stanowi jakościową ocenę energetyczną budynku.
 • zawiera także wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię, która powinna być dostarczona do budynku.

 

Świadectwo Energetyczne zawiera wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych mogących poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.

 

Nabywcy oraz najemcy dowiadują się ze świadectwa jak wysokie są orientacyjne koszty ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), oraz o kosztach eksploatacycjnych wentylacji i klimatyzacji. Zawarte w świadectwie informacje dotyczą również stanu izolacji przegród zewnętrznych oraz sprawności technicznej kotła grzewczego.

 

Właściciele nieruchomości uzyskują ze świadectwa informacje na temat rzeczywistego stanu energetycznego swojego domu oraz otrzymują zapisane w krótkiej formie zalecenia dotyczące przedsięwzięć  termomodernizacyjnych mających na celu obniżenie zużycia energii. Sporządzony certyfikat charekterystyki energetycznej budynku jest bardzo przydatnym instrumentem w wycenie nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym.

 

Poszukujący nieruchomości na rynku wtórnym otrzymują rzetelną informację o stanie energetycznym budynku. Obok tego uzyskują możliwość porównania budynku z innymi objektami, a przez to okazję ewentualnego dostosowania własnej oferty. Sprzedający z kolei dzięki poniesionym uprzednio inwestycjom energooszczędnym, poprawiającym charakterystykę energetyczną nieruchomości, mogą ubiegać się o odpowiednio wyższą cenę.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz skorzystać z usługi?

 

Skontaktuj się z nami!

 

Zespół ds. Edukacji, Doradztwa i Projektów
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
ul. Opolska 15, 40-084 Katowice 
tel. (32) 781-49-91
faks (32) 781-49-81
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zapraszamy do współpracy!

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc