O działaniach MŚP na rynkach międzynarodowych – od sposobów znalezienia partnera biznesowego, przez finansowanie projektu inwestycyjnego, po bezpieczny eksport towarów – mówili eksperci w trakcie spotkania Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W wydarzeniu, które odbyło się 10. czerwca w formule hybrydowej, wzięło udział ponad 80 osób.

 

Uczestników powitał Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tomasz Zjawiony przedstawił także aktualne działania Izby, która m.in. zmieniła logo i powołała Silesia Business HUB. To nowa marka, akcentująca misję Izby, jako pierwszego miejsca networkingu firm. Miejsca które we współpracy z najlepszymi specjalistami sztucznej inteligencji (AI) z Polski, jak i z zagranicy,, będzie wspierać firmy, przy wprowadzaniu do ich przedsiębiorstw AI, optymalizacji procesów i szukania unikalnych rozwiązań.

 

Jesteśmy na etapie budowania pozycji instytucji za granicą. Pomagamy firmom szukającym inwestycji, czy partnerów do współpracy handlowej. Działamy globalnie, a nie tylko regionalnie. Stąd potrzeba nowej identyfikacji wizualnej w komunikacji. Chcemy poprzez zmianę logo pokazać nową jakość. Na patrzenie z optymizmem w przyszłość pozwala także dodatni wynik finansowy zrzeszenia przedsiębiorców za rok 2020. Jak co roku RIG w Katowicach organizuje Europejski Kongres MŚP. Zaplanowano pięć wydarzeń, realizowanych od czerwca do września. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i rozszerzenie programu – zaznaczał Prezes Tomasz Zjawiony.

 

#BiznesDlaKlimatu

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć powitania nowych Firm Członkowskich, które dołączyły do RIG  w Katowicach, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Przedstawiciele 25 przedsiębiorstw odebrali certyfikaty i odznaki z rąk Prezesa Tomasza Zjawionego, potwierdzające członkostwo w RIG w Katowicach. Dzięki nawiązaniu współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, na pamiątkę przystąpienia do Izby i w ramach akcji #BiznesDlaKlimatu, przedstawiciele firm otrzymali także unikalne sadzonki świerka istebniańskiego.

 

Sadzonki, które przekazujemy pochodzą z programu testowania potomstw. Ich posadzenie na terenie firmy, to nie tylko dowód na ekologiczne myślenie w ramach prowadzenia swojego biznesu. To także przyczynienie się do zachowania, unikalnego w skali światowej, genotypu świerka istebniańskiego – wyjaśniał Damian Sieber, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

 

Celem CSRowej akcji RIG w Katowicach, pod hasłem #BiznesDlaKlimatu, jest zwiększenie eko-świadomości i eko-odpowiedzialności wśród firm członkowskich Izby. To także działanie na rzecz polepszenia jakości powietrza w regionie. We współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Izba podjęła pierwsze wyzwanie polegające na zasadzeniu minimum 200 drzewek w ciągu 2021, zapraszając do realizacji przystępujące do niej firmy.

 

Cała akcja jest przeprowadzona w konsultacji z ekspertami Lasów Państwowych, przestrzegając i zachowując zasady mądrego zarządzania regionalnym ekosystemem, przyczyniając się we właściwy i realny sposób do polepszenia kondycji lokalnego środowiska.

 

Nowe miejsce międzynarodowego networkingu dla Firm Członkowskich RIG w Katowicach

RIG w Katowicach od początku swojej działalności wspiera działania na rzecz rozwoju polskich firm za granicą. W 2019 r. stała się członkiem jednej z największych organizacji wspierających dobrowolnie zrzeszone małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie. Specyfikę działania European Entrepreneurs CEA-PME przedstawił Stefan Moritz, Dyrektor Zarządzający organizacji.

 

– Członkowie RIG – Dzięki CEA-PME nie jesteście sami w Europie! Jesteśmy obecni w Unii Europejskiej od prawie 30 lat. Zrzeszamy ponad 2,5 mln przedsiębiorstw z sektora MŚP, zatrudniających 20 mln pracowników. Głównym punktem naszego działania jest doradztwo w obszarze prawnym, reprezentowanie firm przed organami władzy unijnej. Promujemy współpracę i przykłady dobrych praktyk. Zajmujemy się również pisaniem, czy składaniem projektów europejskich, związanych z cyfryzacją i edukacją, oraz organizacją wydarzeń – wyjaśniał Stefan Moritz.

 

W 2021 roku konfederacja przedsiębiorców European Entrepreneurs oddała do użytku platformę internetową – SME2B dedykowaną handlowi i łączeniu firm z Europy. Za pomocą kilku kliknięć można stworzyć profil firmy, i zaprezentować swoje usługi albo produkty. Zarejestrowany użytkownik otrzyma także możliwość udziału w specjalnych wydarzeniach za pośrednictwem platformy: https://sme2b.european-entrepreneurs.org.

 

Nowa platforma jest bezpłatna dla Firm Członkowskich RIG w Katowicach. Przewidziane jest szkolenie dla chętnych, którzy chcą założyć profil na SME2B. Zachęcam do stworzenia silnej reprezentacji polskich przedsiębiorców. Na razie nie są licznie dostępni na platformie. Większą grupą będziemy mogli z mocniejszym impetem dotrzeć na zagraniczne rynki – akcentował Mateusz Wachowski, Kierownik ds. Współpracy Międzynarodowej RIG w Katowicach.

 

Jak pomóc finansowo firmom w wejściu na rynki zagraniczne i ochronić ich płatności?

Finansowanie działań międzynarodowych MŚP było tematem wystąpienia przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego. Misją BGK jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. Strategicznym zadaniem z kolei – pomoc w polskim przedsiębiorcom na arenie międzynarodowej. BGK jest organizatorem rządowego programu: „Finansowe wsparcie eksportu”. Instytucja może pochwalić się zrealizowanymi transakcjami na 73 światowych rynkach.

 

Nowością w BGK jest pomoc firmom, którym nie wystarcza sam eksport, w zakupie fabryki, sieci dystrybucji, aktywów zagranicznych. Pomagamy w sfinansowaniu takiej transakcji. Naszą ofertę wyróżnia to, że chcemy przełamać obawy, iż taka ekspansja zagraniczna może wpłynąć negatywnie na biznes w Polsce. Tak konstruujemy umowę, żeby ewentualne niepowodzenie szło tylko w ciężar aktywów przejmowanej spółki – wyjaśniał Karol Jakubaszek, Menedżer Zespołu Sprzedaży Finansowania Handlu, Departament Bankowości Transakcyjnej, Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Akredytywy, wykup wierzytelności, kredyt dla banku nabywcy i gwarancje, to cztery instrumenty służące wsparciu dla firm poszukujących finansowania zagranicznych kontraktów i kontrahentów, proponowane przez BGK.

 

BGK działa w grupie PFR, podobnie jak KUKE S.A., oferujące, jako jedyne w Polsce, ubezpieczenie eksportowe, gwarantowane przez Skarb Państwa. Jak podkreślała ekspertka KUKE, na rynku widoczny jest problem z należnościami. Statystycznie aż 35 proc. odbiorców planowo wydłuża kredyt kupiecki. W piramidzie płatności przedsiębiorców, zobowiązania wobec kontrahentów, są często na ostatnim miejscu.

 

Pandemia zmieniła uwarunkowania i wpłynęła na nasze działania. W kwietniu 2020 r. wprowadziliśmy nowy produkt ubezpieczeniowy, który pozwala z gwarancjami Skarbu Państwa ubezpieczać należności na rynki wewnątrzunijne – KUKE GAP EX. Instrument ten jest aktywny do końca bieżącego roku. Nowością jest też system wsparcia eksportu, wdrożony w marcu 2021, który ma na celu pomoc w rozwoju MŚP w Polsce i zagranicą. Istnieje możliwość finansowania inwestycji lub zakupu nowych linii produkcyjnych czy uzyskania gwarancji kontraktowych. Program opiera się na gwarancjach ubezpieczeniowych – mówiła Jolanta Czekalska, Dyrektor Generalnego Biura Sprzedaży KUKI S.A. w Katowicach.

 

Przedstawicielka firmy zaprezentowała  etapy zawarcia umowy ubezpieczenia i korzyści z tego wynikające. Po podpisaniu umowy i przyznaniu dla kontrahenta limitu kredytowego ochroną są objęte wszystkie należności. Obecnie KUKE posiada czynne limity kredytowe na 165 rynkach świata, na których ocenia kontrahenta i jego wiarygodność finansową.

 

Wsparcie w ekspansji na rynki globalne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu koncentruje się na pomaganiu eksporterom na kilku płaszczyznach – aktywizacji do eksportu; przyciągania zagranicznych inwestorów i partnerstwa, czyli współpracy firm z administracją rządową; a także z instytucjami rozwoju biznesu.

 

Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw-eksporterów. Od czasów przystąpienia do Unii Europejskiej eksport wzrósł czterokrotnie. Dziś mamy prawie 50 proc. udział eksportu w relacji do PKB i jest to jeden z najwyższych wskaźników na tle całego świata. Rośnie też nasza atrakcyjność inwestycyjna, poprawia się infrastruktura, poziom cyfryzacji. Należy jednak pamiętać, że konkurowanie na rynkach zagranicznych wymaga innowacyjnych produktów i silnej marki. Warunkiem skutecznej ekspansji jest ułatwiony dostęp do finansowania oraz zwiększenie wsparcia systemowego – przekonywał Łukasz Grabowski, Zastępca Dyrektora Centrum Eksportu w PAIH.

 

Obecnie najważniejszym projektem dla promocji Polski są zbliżające się targi EXPO 2020 w Dubaju. Impreza została przełożona o rok i odbędzie się między 1. października 2021 r. a 31. marca 2022 r. Jak podkreślał przedstawiciel PAIH, to wydarzenie należy śledzić z uwagą. Imprezę odwiedzić ma 25 mln osób ze 190 państw, a każdego targowego dnia odbędzie ponad 60 wydarzeń. 6. grudnia polska delegacja organizuje Forum Arabsko-Afrykańskie, po to, by ocenić szansę wejścia krajowych przedsiębiorców na te rynki.

 

O bezpiecznym eksportowaniu towarów mówiła przedstawicielka nowej Firmy Członkowskiej RIG w Katowicach – UPS, która może pochwalić się ponad stuletnim doświadczeniem w logistyce. Międzynarodowa korporacja posiada aż 37 oddziałów w Polsce.

 

Wybór przewoźnika niewątpliwie wpływa na reputację firmy na rynku. Dzięki spójnemu portfolio UPS, można oczekiwać takiego samego serwisu, jakości i obsługi na całym świecie. 11,5 mln klientów i 22 mln paczek dziennie – te liczby mówią same za siebie – reasumowała Anna Stefanowicz, Customer Marketing Manager w UPS.

 

Na zakończenie spotkania Firm Członkowskich przedstawiciele Sądu Arbitrażowego, działającego przy RIG w Katowicach, zaprezentowali arbitraż jako sposób na szybsze rozwiązywanie sporów z kontrahentami zagranicznymi. To adresowane do przedsiębiorców wydarzenie, realizowane było po raz trzeci w ramach Akademii Arbitrażu. Tym razem omówiono wszystkie najważniejsze kwestie związane z międzynarodowym wymiarem polubownego rozwiązywania sporów. Adepci dowiedzieli się szczegółów na temat drogi formalnej, standardów cenowych, jak i czasu realizacji spraw. Uczestnicy uzyskali wskazówki, jak postawić pierwsze kroki, by skorzystać z usług sądownictwa arbitrażowego.

 

 
Najnowsze