Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy z Katowic wraz z Partnerem – Zachodniopomorską Grupą Doradczą ze Szczecina realizują projekt pn. „KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Projekt skierowany jest do osób które łącznie spełniają następujące warunki:

– są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które nie kształcą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą;
– zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze;
– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 z przyczyn nie leżących po stronie pracownika;

– osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i od zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego dzień przystąpienia do udziału w projekcie upłynął okres minimum 12 miesięcy.

 

Kontakt:

tel. 723 041 910, 512 020 242,
e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl

 

Na stronie projektu: można znaleźć dokumenty projektowe oraz informacje nt. aktualnie trwających naborów:

ZOBACZ TUTAJ.

 

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób w wieku 18-29 lat, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

 

Krótki opis projektu “Kopalnia Biznesu”

Najnowsze