Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) już dziś świadczą usługi dla biznesu, służb bezpieczeństwa oraz administracji publicznej, pozwalając realizować dotychczasowe zadania szybciej i taniej. To, co jest nowe, to rewolucja w przepisach prawa, która dokonała się na początku 2023 roku z chwilą wytworzenia europejskich regulacji w zakresie U-space. Tą nazwą określa się przestrzeń powietrzną nad miastami, w której mogą być realizowane usługi w sposób zorganizowany, bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców. Metropolia GZM uczestniczyła w tworzeniu tych przepisów, a teraz aktywnie je wdraża.

 

Działania podzielone są na trzy obszary:

 

  • kształtowanie świadomości nowego wymiaru miast poprzez edukację,
  • upowszechnianie technologii dronowych i wspieranie usług,
  • budowanie sieci współpracy.

 

W pierwszym obszarze realizowany był projekt Dronowa Szkoła Prototypowania, której rezultatem było nabycie przez 50 urzędników reprezentujących 16 gmin GZM bardzo konkretnych kompetencji z obszaru prawa lotniczego i technologii, potwierdzonych zdanym egzaminem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Urzędnicy wytworzyli prototyp dronostrady – wyodrębnionej przestrzeni dla dronów łączącej dwa szpitale ze wschodniej części GZM, a także określili parametry, które powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu kolejnych tras tego typu na silnie zurbanizowanym terenie. Sukces przedsięwzięcia zachęcił do przygotowania drugiej edycji, którą realizować będzie dla urzędników z obszaru GZM (a docelowo także z całej Polski) w partnerstwie z Politechniką Śląską. Projekty edukacyjne realizowane były też w postaci wielu warsztatów i konferencji adresowanych do samorządowców oraz mieszkańców, a ich celem było upowszechnianie wiedzy o technologiach bezzałogowych oraz poznanie opinii na temat najlepszych sposobów ich wdrażania.

 

W obszarze drugim realizowany – jako jeden z trzech obszarów w Polsce – projekt „Zaawansowane loty BSP na szeroką skalę”. W Gliwicach, Pławniowicach i Sośnicowicach instalowana jest przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej infrastruktura zapewniająca bezpieczne operacje bezzałogowe, co jest następstwem wygranego konkursu. Ściśle współpracując z firmami oraz organizacjami technologicznymi wspieramy je w procesach pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój badań oraz tworzymy warunki, by mogły testować rozwiązania dronowe, które pozwolą samorządom oraz ich jednostkom (np. szpitalom) na innowacyjne realizację ich zadań.

 

Trzeci obszar pozwala nam na wymianę wiedzy z partnerami w kraju i za granicą. Wspomnieć warto o projektach HARMONY (kooperacja z 20 partnerami z 8 krajów europejskich), ASSURED-UAM (GZM w roli lidera jednego z działań, koordynując prace własne oraz partnerów obszarów metropolitalnych – Bari i Porto), UIC2 (ponad 40 europejskich obszarów zaangażowanych w tworzenie ram regulacyjnych dla zapewnienia bezpiecznej przestrzeni powietrznej nad miastami), MOVE2CCAM (tworzenie bazy naukowej do oceny wpływu pojazdów autonomicznych, w tym dronów, na różne obszary funkcjonowania miasta).

 

Automatyka oraz robotyka, także powietrzna, stanowią dynamicznie rozwijające się branże, z której samorządy korzystają coraz chętniej. Jednak nasze zaangażowanie w rynek dronów to nie tylko gotowość do korzystania z innowacyjnych rozwiązań, ale i wprowadzenie nowej perspektywy mobilności, dzięki której miasta uzyskają trzeci wymiar. To zaangażowanie, szczególnie w wymiarze międzynarodowym, powoduje, że Metropolia GZM jest rozpoznawaną marką w Europie wśród tych, którzy zajmują się technologiami BSP.

 

Więcej na: metropoliagzm.pl 

 

Najnowsze