Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
partner w biznesie

Eurolider: Z nami jesteś w dobrych rękach!

Ponad 10 miliardów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymali dotąd przedsiębiorcy z województwa śląskiego na realizację 4 007 projektów.

 

– Wkraczamy w końcowy okres budżetowania 2014-2020, który szczególnie obfituje w dotacje na projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne i warto w tej chwili dokonać przeglądu grantów na refinansowanie wydatków na nakłady inwestycyjne – mówi Maciej Bagiński, prezes firmy doradczej Eurolider, która od 14 lat skutecznie wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków UE. Wśród naszych klientów można wymienić takie jak: Ustronianka, Newag, Zamel, Elektra, Mitech, Obac, Dumat, Noyon, Wadex, Browar Bury, Zakład Mechaniki Maszyn, Agrometal.

 

Innowacje raz jeszcze!

 

Jednym z projektów nakierowanych na rozwoju innowacji jest nabór w województwie śląskim – 3.2 Innowacje w MŚP.

 

Trwająca obecnie edycja konkursu przyjmuje wnioski do 19 grudnia, jednak jeśli jesteś przedsiębior-cą zainteresowanym rozwojem swojego biznesu, nic straconego! O dofinansowanie możesz ubiegać się już od stycznia, pod uwagę brane będą wszelkie projekty dotyczące wsparcia innowacji i zwiększenia konkurencyjności MŚP.

 

Środki te przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na każde działanie wdrażają-ce i komercjalizujące innowacje produktowe oraz procesowe. Dofinansowanie można otrzymać na zakup materiałów budowlanych oraz zabudowanych nieruchomości lub nabycie nowych środków trwałych – takich jak maszyny (ich zakup, montaż lub transport).
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 45%, a planowana kwota do rozdyspono-wania to 80 000 000 zł.

 

eurolider slider 600px

 

– Innowacyjny w tym konkursie może być produkt, sposób jego wytwarzania, a nawet nowe metody zarządzania w przedsiębiorstwie – mówi prezes firmy Eurolider.W przypadku nowatorskiego pro-duktu liczą się nie tylko nieznane materiały i urządzenia, ale np. udoskonalone wersje rzeczy już wy-twarzanych – dodaje Maciej Bagiński.

 

Fundusze norweskie

 

Wspomniane innowacje rozwijają się na wielu płaszczyznach, dlatego Norweski Mechanizm Finan-sowy na lata 2014-2021 oferuje program „Rozwój, przedsiębiorczość i innowacje” dla firm z całej Polski. Celem tego konkursu jest stymulacja wzrostu polskich przedsiębiorstw oraz wzrost ich konku-rencyjności na rynku w trzech obszarach.

 

Projekty składane w schemacie „technologie przyjazne środowisku” mają prowadzić do ogranicze-nia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko przy jednoczesnym unowocześnie-niu procesów, produktów i usług, które rozwiną działalność gospodarczą.

 

Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich zakładają realizację pomysłów dotyczą-cych tzw. błękitnego wzrostu, czyli wprowadzenie postępowych rozwiązań w wymienionym sektorze, a także branż z jego otoczenia.

 

Technologie poprawiające jakość życia powinny przysłużyć się osobom z wrażliwych grup społecz-nych, w szczególności zaś ludziom starszym, poprzez stworzenie nowych lub znacznie ulepszonych produktów lub usług.

 

Minimalna wartość projektu we wszystkich trzech obszarach tematycznych wynosi 200 000 EUR, a wartość maksymalna aż 1 000 000 EUR. Jak widać, zakres możliwych dofinansowań jest bardzo duży zarówno pod względem tematycznym, jak i finansowym. Na tym się jednak nie kończy!

 

Fundusz Norweski oferuje specjalne „Małe granty” dla przedsiębiorczych kobiet. Może je zrealizo-wać każda przedstawicielka płci żeńskiej, będąca wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki lub akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego. Projekty w małych grantach muszą dotyczyć jednego z wyżej wymienionych obszarów innowacyjności, a ich wartość mieścić się w prze-dziale od 12 000 EUR do 200 000 EUR.

 

Nadchodzą nowe szanse na dofinansowanie

 

Nadchodzący nowy rok niesie ze sobą interesujące perspektywy rozwoju. Krajowy Program Opera-cyjny Inteligentny Rozwój ogłosił harmonogram naborów na 2020 rok, który oferuje wiele nowych możliwości. Wśród nich można wymienić konkurs Go to Brand, który ma na celu wsparcie MŚP w promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Dofinansowanie można otrzymać na takie działania jak udział w targach, wystawach lub konferencjach zagranicznych oraz na wszelkie dodat-kowe działania reklamowe. Możliwe jest również sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przedsiębiorca udoskonali plan promocji swojej firmy za granicą.

 

Warto też pamiętać o zbliżającym się naborze na konkurs Design dla przedsiębiorców, którego efek-tem będzie wdrożenie nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi takiej jak: audyt wzorniczy czy przy-gotowanie strategii opracowania nowego projektu wzorniczego.

 

Wszystkie wspomniane konkursy są na wyciągniecie ręki! Wiemy, że fundusze europejskie często mogą wydawać się skomplikowane i nieprzystępne. Zachęcamy dlatego do kontaktu z doświadczo-nymi specjalistami od dofinansowań unijnych, którzy doskonale wiedzą jak poruszać się wśród pro-cedur i regulaminów. Warto im zaufać i zdecydować się na współpracę. Taki partner służy pomocą na każdym etapie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Dodatkowo jest doskonale zoriento-wany w aktualnych dotacjach i wie, gdzie ich szukać, a wiedza daje przewagę w biznesie.

 

Zapraszamy do kontaktu na numer 882 404 060 oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eurolider.pl w celu uzyskania dodatkowych informacji.

MP

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

 

rodo menu joomla
kalendarium
strefa członkowska
strefa eksperta

projekty unijne

 

 kongres logo-01

Laury Umiejętności i Kompetencji

stawiamynajakosc